Regionförbundet Örebro

Insatsgrupp för bättre resultat i skolan

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2011 11:13 CET

Örebroregionens grundskolor visar mycket låga resultat i jämförelse med övriga landet. Idag beslutar regionstyrelsen om ett team för skolstöd. De ska stödja regionens skolor i arbetet att förbättra elevernas skolresultat.

- Det krävs åtgärder för att Örebroregionens elever ska nå kunskapsmålen, men det är svårt för kommunerna att möta kraven på förbättringar med egna resurser. Därför gör vi en gemensam satsning, säger regionråd Irén Lejegren (S).

I början av nästa år kommer en enhet för skolstöd att byggas upp på regionförbundet. Deras uppdrag blir att stödja förvaltningar och enskilda skolor i sin dagliga verksamhet. Till exempel ska de ge rektorerna stöd i analysen av elevernas kunskapsutveckling och verktyg som ger en tydlig bild av hur eleverna mår.

- När en skola får problem ska det regionala skolstödsteamet snabbt förmedla insatser som kan sättas in där verksamheten sviktar. Men det handlar också om långsiktigt utvecklingsarbete. Idén kommer från länets skolchefsgrupp som hittat goda exempel i andra regioner, säger Irén Lejegren.

Teamet för skolstöd ska jobba med:

  • Stöd — erfarna och duktiga lärare och rektorer ska kunna stödja andra i utvecklingsarbetet.
  • Nätverk för kunskapsspridning — nätverken ska koppla ihop skolor med likartade utmaningar.
  • Regionala satsningar på kompetensutveckling — inom särskilda områden som skolorna uttrycker behov av.

För mer information


Peter Morfeldt, ansvarig för målområdet Kunskapslyft för barn och unga, 076- 832 63 10
Kommentarer: Irén Lejegren, regionstyrelsens ordförande, 070-663 19 75

Regionförbundet Örebro är en arena för regionalt utvecklingsarbete. Vårt uppdrag är att arbeta för hållbar tillväxt och god livskvalitet i hela Örebroregionen.