Belatchew Arkitekter AB

InsectCity och BuzzBuilding gör Stockholm självförsörjande

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2014 10:07 CEST

Belatchew Arkitekters studio Belatchew Labs presenterar InsectCity och insektsfarmen BuzzBuilding i syfte att göra Stockholm självförsörjande på protein.

År 2050 beräknas jorden befolkas av 9 miljarder människor och en fråga som söker sitt svar är hur en hållbar livsmedelsproduktion som räcker till utan att belasta miljön kan se ut. En lösning är att hitta alternativ till köttprotein, och en sådan proteinkälla är insekter. Det finns ungefär 1900 ätbara arter, och 2 miljarder av världens befolkning äter redan insekter idag. Proteinproduktion från insekter är betydligt mer effektiv än köttproduktion, det krävs till exempel 10 kg foder för att framställa 1 kg nötkött, men med samma fodermängd kan man få 9 kg insekter.

År 2018 beräknas Stockholm stad ha 940 700 invånare. För att producera protein motsvarande Stockholmarnas köttkonsumtion från insekter krävs det ca 500 000 m2 odlingsyta. Genom att placera insektsfarmer på nio rondeller runt om i Stockholm uppnås målet att göra Stockholm självförsörjande på protein.

För att åskådliggöra hur en urban insektsproduktion kan se ut har Belatchew Labs tagit fram insektsfarmen BuzzBuilding för uppfödning av syrsor, placerad vid Vanadisplan, och som erbjuder 10 350 m² odlingsyta. BuzzBuilding består av en byggnad som integrerar hela produktionsflödet av insekter, från ägg till färdig insekt. Därutöver inrymmer BuzzBuilding en säker hemvist för utrotningshotade vildbin, som förutom att tillförsäkra hotade binarters fortsatta liv även gör Stockholm till en blommande och fruktbar stad.

Den bärande konstruktionen i byggnaden är en stålram som är inspirerad av ett exoskelett, dvs ett yttre skelett som gör BuzzBuilding insektslik. På bottenvåningen finns en restaurang där insekter både tillagas och säljs. Målet är att göra produktionen offentlig, så att den till skillnad mot den undangömda köttproduktionen bjuder in till observation och delaktighet samt kunskap om var vår mat kommer ifrån.

– Förra året presenterade vi det urbana kraftverket Strawscraper som möttes av ett mycket stort intresse runt om i världen, säger Rahel Belatchew Lerdell, VD och grundare, Belatchew Arkitekter.

– I år går vi vidare med att visa upp ekosystemtjänster i form av InsectCity och BuzzBuilding, för att visa att det går att göra städer självförsörjande, vilket är centralt inte minst för Stockholm och Sverige, där urbaniseringen går som snabbast inom EU, avslutar Rahel Belatchew Lerdell.

Högupplösta bilder, infografik, bakgrundsmaterial, etc finns på http://belatchew.com/media/insectcity/

Kontakt

Presskontakt: Sara Le Normand, tel 076-339 04 66, 08-55 80 14 14, sara@belatchew.com

VD: Rahel Belatchew Lerdell, tel 070-174 94 32, Twitter: @RahelBelatchew

Webb: www.belatchew.com

Facebook: facebook.com/belatchew

Twitter: twitter.com/Belatchew

Instagram: instagram.com/belatchew

###


Faktaruta: InsectCity

År 2018 beräknas Stockholm stad ha 940 700 invånare. För att producera protein motsvarande Stockholmarnas köttkonsumtion från insekter krävs det ca 500 000 m2 odlingsyta. Denna odlingsyta uppnås genom odlingar på följande rondeller runt om i Stockholms stad.

Danderydsplan, 750 m², 5 våningar, 11 250 m² odlingsyta

Drottningholmsvägen, 3 500 m², 20 våningar, 210 000 m² odlingsyta

Gustav Adolfs torg, 1 400 m², 5 våningar, 21 000 m² odlingsyta

Roslagstull, 2 000 m², 25 våningar, 150 000 m² odlingsyta

Skansbron, 430 m², 19 våningar, 24 500 m² odlingsyta,

Solvändan, 2 700 m², 3 våningar, 24 300 m² odlingsyta

Valhallavägen A, 1 000 m², 6 våningar, 18 000 m² odlingsyta

Valhallavägen B, 950 m², 7 våningar, 19 950 m² odlingsyta

Vanadisplan, 1 150 m², 3 våningar, 10 350 m² odlingsyta

Totalt: 489 350 m² odlingsyta

Beräknat med: 50% plan-effektivitet, motsvarande byggnadshöjd som omgivande byggnader, första våningen publik (ingen insektsodling), sex insektsvåningar för varje ”mänsklig” våning.

Faktaruta: Insektsproduktion – uppfödning av syrsor

Processen börjar med att syrsorna förökar sig, och honorna lägger sina ägg i jorden. Äggen ligger sedan där i ca 10 dagar i 34 gradig värme innan de kläcks. Syrsorna går sedan in i en tillväxtfas där de blir matade och ompysslade i 6 veckor. När de är tillräckligt stora kommer de börja en klättring uppåt mot varmare delar av bygganden, och under klättringen sker en gallring: de som är för små sorteras tillbaka till tillväxt, de som är lagom stora går till tillagning eller förpackning, och de som har hunnit bli för stora för konsumtion får bli föräldrar, detta för att föra vidare de gener som gör att insekten växer snabbt. Hela processen tar ca 45 dagar.

Syrsorna lever på avfall och år 2018 beräknas Stockholm samla in tillräckligt med matavfall från hushållen för att kunna förse alla syrsor med mat.

Faktaruta: Blommor och bin

En annan viktig aspekt av projektet berör utrotningshotade arter. Bin spelar en oerhört viktig roll också i produktionen av vår vegetariska kost genom sin pollinering. Av ca 300 arter bin är 98 utrotningshotade och 15 är redan utdöda. Monokultur och användning av bekämpningsmedel samt brist på boningar är de främsta orsakerna till den dramatiska minskningen i bipopulationen. För att vända denna negativa trend rymmer InsectCity boningar i olika storlekar för att attrahera olika arter av bin, vilket i sin tur leder till en ökad mångfald av blommor och annan växtlighet.

Om Belatchew Labs

Belatchew Labs är en studio inom Belatchew Arkitekter som arbetar med experimentella projekt där syftet främst är att undersöka och testa nya angreppssätt och lösningar på urbana och arkitektoniska frågeställningar.

Projekten är visionära till sin karaktär och strävar efter att inspirera, ifrågasätta och utmana.

Om Belatchew Arkitekter

Belatchew Arkitekter AB är en arkitektbyrå som arbetar inom ett brett spektrum av projekt, från stadsplanering och bostäder till kontor och butiker. Företagets styrka ligger i de idéer som tas fram och förmågan att hitta nya, ofta oväntade lösningar som stärker platser och höjer värdet på fastigheter. Belatchew Arkitekter följer den globala utvecklingen inom miljö, byggande och stadsutveckling och ser det som sin uppgift att integrera hållbara lösningar i alla projekt.

Bolagets VD och grundare Rahel Belatchew Lerdell, SAR/MSA, DESA har arbetat som arkitekt i Paris, Luxemburg, Tokyo och Stockholm. Belatchew Lerdell undervisar i arkitektur vid École Spéciale d’Architecture i Paris och vid Arkitekthögskolan vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, samt ingår i redaktionsrådet för Tidningen Trä.

Belatchew Arkitekter tillhör landets mest innovativa arkitektbyråer. Byrån har vunnit flera arkitekttävlingar och fått flera utmärkelser, som Årets Arkitekt och utsetts till en av världens 101 mest spännande nya arkitektbyråer av tidningen Wallpaper*. Flera av Belatchew Arkitekters projekt finns publicerade i både svensk och internationell press samt ett flertal böcker.