RISE Research Institutes of Sweden AB

INSICT - Nytt stöd för ökad användning av industriell IT i små och medelstora företag.

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 17:33 CET

Projektet INSICT har som syfte att bidra till ökad konkurrenskraft för i första hand små och medelstora företag (SME) genom att stimulera till introduktionen av elektronik och IT i företagens produkter och tjänster. Projektet finansieras av Vinnova som har gett Acreo i uppdrag att administrera projektet. Totalt omfattar programmet 18 Mkr över en 4 års period.

Tanken är att en integration av elektronik och IT i sådana produkter och tjänster skall leda till bättre funktionalitet, användbarhet och nytta för kunden, ökad försäljning, produktivitet och konkurrensförmåga för företaget samt ökad sysselsättning, förbättrade arbetsvillkor och ökat välstånd för samhället.

För att stimulera och hjälpa företag att komma över de barriärer som finns i samband med introduktionen av ny teknologi erbjuds möjligheten att ansöka om ett finansiellt stöd som täcker upp till 50 % av kostnaderna för utvecklingsprojekt som introducerar elektronik och IT. Stödet är begränsat till maximalt 500 kSEK per projekt.

Det företag som har en idé om en ny produkt eller tjänst eller har en befintlig produkt eller tjänst, och önskar förverkliga respektive modernisera den genom introduktion av elektronik eller IT, kan ansöka om stöd. Kriterierna är bland annat att företaget är ett SME (max 250 anställda) och att projektet utvecklar företagets kompetens. Utvecklingen måste också kunna motiveras affärsmässigt.

Programmet ingår i insatsprogrammet ”Innovativa Sverige” med målsättningen att skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt inom 6 viktiga sektorer. Dessa är IT och telekomindustirin samt:

1. Fordonsindustri 2. Bioteknik- och läkemedelsindustri 3. Gruv- och stålindustri 4. Skogs och Träindustri 5. Rymd och Flygindustrin

Finansiering finns för 5-10 utvecklingsprojekt per år under tre år.

Information om hur mar man söker stöd finns i en nedladdningsbar ansökningsguide i Word-format på www.acreo.se

Där finns även information om bedömningskriterier.

En ansökningsomgång per år planeras och sista dag för det första ansökningstillfället 2006 är den 8 december. Information om senare ansökningstillfällen kommer att finnas på Acreos hemsida.

För ytterligare information kontakta någon av nedanstående personer:

Stellan Granström Acreo AB Electrum 236, 164 40 Kista E-mail: stellan.granstrom@acreo.se Tel: 08-632 77 73

Leif Söderström Accuratium AB Hejdegatan 50, 582 43 Linköping E-mail: leif@accuratium.se Tel: 0703-17 36 87

Rolf Andersson Acreo AB Electrum 236, 164 40 Kista E-mail: rolf.andersson@acreo.se Tel: 08-632 7711

Håkan Sehlin Acreo AB Bredgatan 34, 602 21 Norrköping E-mail: hakan.sehlin@acreo.se Tel: 011-36 36 78