RISE Research Institutes of Sweden AB

INSICT-stöd för ökad användning av industriell IT i produkter, tjänster och produktionsprocesser

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2008 13:52 CEST

Nu gäller stödet även produktionsprocesser.

Två företag beviljades stöd för utvecklingsprojekt i förra ansökningsomgången av projekt INSICT:

ObsteCare AB
Koppling Centralövervakning, 500 kSEK

UVULA AB
Mobil urinflödes-/volym-mätare, 430 kSEK

Nästa ansökningsomgång har sista ansökningsdatum 31 OKTOBER 2008.

Projektet INSICT har som syfte att bidra till ökad konkurrenskraft för i första hand små och medelstora företag (SME) inom branscher som ligger utanför IT- och telekomsegmentet. Genom en väl avvägd mix av teknisk rådgivning, kompetensutveckling och finansiering får företagen stimulans till ett teknik- och/eller funktionssprång där introduktion av elektronik och IT i företagens produkter, tjänster och produktionsprocesser är det konkreta målet. INSICT finansieras av Vinnova som har gett industriforskningsinstitutet Acreo i uppdrag att administrera projektet.

Syftet är att teknik- och/eller funktionssprånget i sådana produkter, tjänster och produktionsprocesser skall leda till bättre funktionalitet, användbarhet och nytta för kunden, ökad försäljning, produktivitet och konkurrensförmåga för företaget samt ökad sysselsättning, förbättrade arbetsvillkor och ökat välstånd för samhället.

För att stimulera och hjälpa företag att komma över de barriärer som finns erbjuds möjligheten att ansöka om ett finansiellt stöd som täcker upp till 50 % av utvecklingskostnaderna upp till maximalt 500 kSEK. Finansiering finns för 5-10 utvecklingsprojekt per år under tre år. En granskning av ansökningarna kommer att göras och de som anses bäst kommer att beviljas stöd.

Följande fem sektorer är prioriterade i projektet: Fordonsindustri, Bioteknik- och läkemedelsindustri, Gruv- och stålindustri, Skogs- och träindustri samt Rymd- och flygindustri.

Information
Information om hur man söker stöd finns på Acreos hemsida genom en nedladdningsbar ansökningsguide i MS word-format (www.acreo.se/insict).

Sista dag för detta ansökningstillfället är den 31 oktober 2008.

För ytterligare information kontakta någon av nedanstående personer:

Stellan Granström
Acreo AB
Electrum 263, 164 40 Kista
E-mail: stellan.granstrom@acreo.se
Tel: 08-632 77 73

Leif Söderström
Accuratium AB
Hejdegatan 50, 582 43 Linköping
E-mail: leif@accuratium.se
Tel: 0703-17 36 87

Rolf Andersson
Acreo AB
Electrum 263, 164 40 Kista
E-mail: rolf.andersson@acreo.se
Tel: 08-632 7711

Håkan Sehlin
Acreo AB
Box 787, 601 17 Norrköping
E-mail: hakan.sehlin@acreo.se
Tel: 011-36 36 78