Insight Oil & Gas

INSIGHT OIL & GAS AB (PUBL) BYTER VD

Pressmeddelande   •   Aug 09, 2007 10:18 CEST

Insight Oil & Gas AB (publ) listat på Nordic MTF meddelar att bolaget genomför ett VD-byte

Bolagets styrelse har idag beslutat att entlediga VD Rickard Öhrn som ersätts av Ein Stadalninkas som idag är styrelseledamot i Insight Oil & Gas AB. Rickard Öhrn har meddelat styrelsen att han avser att tillträda annan tjänst som inte kan kombineras med VD-uppdraget i Insight Oil & Gas AB. Rickard Öhrn kvarstår dock som styrelseledamot i bolaget.

"Vår verksamhet i Texas utvecklas helt enligt plan och samtidigt med att Ein Stadalninkas nu tar över som VD intensifierar vi också bolagets arbete med att utveckla verksamheten till nya geografiska områden i Östeuropa.", säger styrelseordförande Gunnar Nilsson i en kommentar.

För mer information om Insight Oil & Gas AB (publ), kontakta:
Ein Stadalninkas, styrelseledamot och VD, Insight Oil & Gas AB (publ), tel: +7 985 998 0681

Hemsida: www.insightoil.se

Om Insight Oil & Gas AB (publ):
Företaget investerar i utvinning av gas och olja genom att delta som investerare i borrprojekt i befintliga utvinningsområden där områden förbisetts eller där ny teknik möjliggjort att utvinningsprojekt kan genomföras kommersiellt framgångsrikt.

Om Ein Stadalninkas:
Efter examen vid Stockholm School of Economics 1998 har han varit engagerad i en rad finansiella projekt i Skandinavien, USA och och Östeuropa. Ein har startat flera internationella handels- och investmentbolag som dragit nytta av möjligheter mellan utvecklade länder och länder i Emerging Markets. Ein är idag Managing Partner i EM Capital Ltd ett investmentbolag verksam i Ryssland och Östeuropa. Han är även styrelseordförande i G5 Entertainment AB som är noterat på Nordic OTC. Genom sitt engagemang i dessa bolag har Ein erhållit ett brett kontaktnät med verksamma individer och bolag inom utvinning av Rysslands och Kazakstans naturresurser, speciellt inom olja och naturgas.

Om Nordic MTF:
Handeln i bolagets aktier kan följas i realtid på www.nordicmtf.se. Aktieägare, övriga aktörer på aktiemarknaden och allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på bolagets pressmeddelanden och ekonomiska rapporter genom Nordic Growth Markets nyhetstjänst NG News, www.ngnews.se. Nordic MTF hette tidigare Nordic OTC, men har bytt namn under januari 2007.