Insight Oil & Gas

INSIGHT OIL & GAS: BORRNINGEN AV RIO#1 HAR PÅBÖRJATS

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 10:03 CET

Insight Oil & Gas AB (publ) listat på Nordic MTF meddelar att borrningen av gaskällan Rio#1 har påbörjats.

Rio#1 som borras i Rusk County, Texas till ett måldjup på 11 000 feet (ca 3 350 meter) är Insight Oil & Gas femte källa som borras och bolagets andel i borrningen är 5% (Working Interest). "Vi är naturligtvis nöjda med att borrningen av vår femte källa redan har påbörjats. Med Rio#1 fortsätter exekveringen av vårt tidigare presenterade borrschema", säger VD Rickard Öhrn i en kommentar.

Tidigare har gaskällorna Hudman#5 samt Braswell#4 gått i produktion och Crawford#1 multi-stage fracas just nu och har genomgått första fracen av totalt två och kommer därefter sättas i produktion. Den fjärde källan, Anderson#2, som framgångsrikt borrades färdigt den 29 januari 2007 kommer även den att multi-stage fracas innan den direkt därefter går i produktion.

Samtliga av bolagets idag sju kontrakterade andelar i borrningar är alla fullt finansierade av Insight Oil & Gas enligt respektive borrhåls totalbudget dvs borrning, perforering, frac, pipelineanslutning och produktionssättning. I den horisontella borrningens budget ingår förutom ovanstående även fyra ytterligare fracar.

För mer information, kontakta:

Rickard Öhrn, VD Insight Oil & Gas AB (publ), +46 703 64 94 99

Hemsida: www.insightoil.se

Om Insight Oil & Gas AB (publ):
Företaget investerar i utvinning av gas och olja genom att delta som investerare i borrprojekt i befintliga utvinningsområden där områden förbisetts eller där ny teknik möjliggjort att utvinningsprojekt kan genomföras kommersiellt framgångsrikt.

Om Working-Interest (WI:
Andel i borrning som en part innehar för vilken parten svarar för sin pro rata andel av kostnaderna i utbyte mot sin pro rata andel i produktionen efter avdrag för royalty och andel till operatören.

Om Frac:
Frac innebär att berget spräcks upp så bergets permeabilitet ökar och därmed underlättar utvinningen av gas. Multi-stage frac innebär att flera gasförande zoner i berget sprängs upp efter varandra, vilket bidrar till att öka källans produktion.

Om Nordic MTF:
Handeln i bolagets aktier kan följas i realtid på www.nordicmtf.se. Aktieägare, övriga aktörer på aktiemarknaden och allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på bolagets pressmeddelanden och ekonomiska rapporter genom Nordic Growth Markets nyhetstjänst NG News, www.ngnews.se. Nordic MTF hette tidigare Nordic OTC, men har bytt namn under januari 2007.