Tedestrand coaching AB

Insikten om att en karta inte är en metod är klarare än någonsin!!

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2012 14:26 CEST

När jag talar om min skapade karta över helheten och hur allt ska sättas ihop när man ska lösa problem eller utveckla människor så ställs direkt frågor som inte kan kopplas till det jag skapat. Vilken metod använder du? Är det kognitivt? Är det psykodynamiskt  Är det coaching, kanske? Eller när jag kommer ut på företag och vill hjälpa till med utveckling, så försöker man analyser det jag gör med metoder som inte alls har med kartor att göra.

Utifrån detta har jag tänkt och min senaste viktiga klarhet och insikt angående skillnad är att Kartor är ingen metod/modell - Kartor är endast kartor - en "spegelbild" av hur och i vilken ordning processen/delarna" ska genomföras/fogas ihop - kartan kan, när den skapats användas som ett ultimat verktyg för en optimal "kartmetod" och då blir inga andra metoder så intressanta att använda eftersom de är just metoder som som försöker lösa komplexitet som kräver denna överblick  först innan jobbet att lösa uppgiften startar. OBS! Kartan måste finnas redan innan jobbet startar. Vi kan som människor inmte hå¨lla ordning på vare sig helhet eller delar annars. Det känner vi mycket väl till om vi tittar på andra komplexa områden.

Det är nyckeln till framgång för allt komplext arbete som ska lösa eller utveckla något inom oss eller mellan oss - det är ett av universums mest komplexa områdem - relationer och dess kommunikation. Och kan därför inte vara undantaget denna regel.

Anders Tedestrand

Video som förklarar mer.....

Webb.....

Konkret process på tre dagar.....

Exempel på tre-dagarsprocess med panikångest i fokus....

TEDESTRAND-METODEN - Visuell samtalsterapi och coaching

www.tedestrandmetoden.se

anders.tedestrand@gmail.com

mobil: +46738108235