Tällberg Foundation

Insikterna reser hem från Tällberg Forum

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2013 09:34 CEST

Tällberg Forum är slut för i år. Men årets tema – globaliseringen – fortsätter och de 273 deltagarna reser nu hem från Dalarna med nya insikter, tankar och bilder. Som att den digitala kartan över världens datatrafik liknar en mänsklig cell.

– Jag skriver på en bok om ledarskap i Östafrika. De här dagarna har fått mig att inse att frågeställningarna är globala och att boken därför är intressant för en global snarare än lokal publik, säger Pete Ondeng, chef för East Africa Leadership Institute i Kenya. Han är en av de 273 deltagarna som tar med sig nya insikter och idéer vid hemresan från Tällberg Forum.

Efter tre intensiva dagar konstaterar Alexander Crawford, programchef för Tällberg Foundation, att han är mycket nöjd med den nionde upplagan av Tällberg Forum.

– Vår ambition är att skapa en arena för eftertanke och oväntade samtal som, förhoppningsvis, leder till nya insikter. Det tycker jag att vi har lyckats med i år, säger han.

Forumet öppnade med ett rollspel till ljudet av regnsmatter i tältet på Majstångsplatsen och avslutades i sol med ett traditionsenligt gästabud och Siljan som bakgrund. Däremellan har samtal om årets tema – vad globaliseringen innebär – stötts och blötts och ståndpunkterna har skiftat i takt med Tällbergsvärdet.

Ett ämne som gick igen var hur teknologin påverkar globaliseringen. Kanske kommer den digitala kartan över världens datatrafik bli lika självklar för framtidens förstaklassare som den traditionella världskartan.

– Den globala trafiken på nätet har samma struktur som naturen, sa Nicklas Lundblad, policychef på Google under en session om globalisering och teknologi, och visade en bild som liknade en människocell.

En annan karta som diskuterades flitigt var den mentala. Vad gör globalisering med identiteten? Att vara ”global” handlar om att kunna relatera till olika identiteter snarare än att definiera sig själv i förhållande till andra, som Véronica Boix Mansilla, forskare på Harvad, sa i en workshop på temat. Men det finns samtidigt en risk att vi anpassar oss för mycket och förlorar självkänslan, lade hon till.

Andra workshops har behandlat teman som mötet mellan globalisering och människans mörka sida; att globaliseringen raderar vissa jobb men samtidigt skapar nya samt frågan om företag kan dubblera sin omsättning och samtidigt halvera sitt globala negativa fotavtryck.

Mellan samtalen har deltagarna hämtat energi och inspiration i natur, musik och poesi. Poeten Shailja Patel från Kenya uppskattar Tällberg Forum eftersom poesin tas på allvar och behandlas som kunskap. Genom en dikt påminde hon deltagarna om att en global värld också innebär ett gemensamt ansvar. Problem i ett land kan få ringverkningar i ett annat.

Årets forumdeltagare kom från 50 länder; från Zimbabwe, till Saudiarabien till Kina, och över hälften var förstagångsbesökare. Några namn var Mallika Dutt från Indien, aktivist inom mänskliga rättigheter, Marianne Barner, hållbarhetsrådgivare på IKEA, Sveriges EU-minister Birgitta Ohlsson, Daniel E Martin, Peace Innovation Lab vid Stanford University, USA, Anna Serner, VD för Svenska Filminstitutet och El Médico, musiker och doktor från Kuba.

Förutom att deltagarna nu reser hem med nya tankar om globaliseringen har en del insikter redan fortplantat sig. Under öppningssessionen skickades runt 400 tweets och ungefär dubbelt så många kvittrades iväg under dag två. Och som Rebecca Oliver från Tällberg Foundation sa under avslutningssessionen.

– En ny insikt innebär ett nytt ansvar, det är så Tällberg Forum sprider nytta.

Om Tällberg Foundation

Stiftelsen Tällberg Foundation är en obunden internationell icke vinstdrivande organisation som stödjer beslutsfattare att navigera i lokala och globala utmaningar. Under fler än 30 år har stiftelsen byggt upp en metod och process för förändring av perspektiv, förhållningssätt och arbetsmetoder för att angripa vår tids utmaningar. Stiftelsen erbjuder workshops, lärprogram, analyser och rådgivning. Tällberg Foundations mest kända aktivitet är det stora årliga Tällberg Forum till vilken ledare från hela världen kommer. Stiftelsen är baserad i Stockholm och i Tällberg i Dalarna.

Tällberg Forum och stiftelsens övriga aktiviteter möjliggörs av generösa bidrag från både privata och offentliga sponsorer. För mer information se www.tallbergfoundation.org och Tällberg Foundation contributors.

Följ Tällberg Foundation på Twitter

Tällberg Foundation på Facebook

Tällberg Foundation Podcast