Granskningsnämnden för radio och TV

Inslag i Plus var partiskt och osakligt

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 10:28 CET

Granskningsnämnden har fällt ett inslag i konsumentprogrammet Plus för
otillåtet ställningstagande och osaklighet.

Inslaget handlade om en familj som råkat ut för en vattenskada på sitt hus
på grund av ett läckande akvarium. Enligt Granskningsnämnden tog både
reportern och programledaren reservationslöst ställning för uppfattningen
att den inträffade vattenskadan berott på ett fel hos akvariet som säljaren
var ansvarig för.

Nämnden ansåg att inslaget genom detta ställningstagande
stred mot kravet på opartiskhet.

I inslaget påstods felaktigt att vattenskadan hade orsakats av en läckande
fog på akvariet. Denna uppgift rättades i ett inslag i Plus tre månader
senare. Nämnden ansåg att rättelsen gjordes alltför sent och fällde det
ursprungliga inslaget även för osaklighet.

Granskningsnämnden förelade Sveriges Television att på lämpligt sätt
offentliggöra nämndens beslut.
Beslutet var enhälligt.

BAKGRUND
Kravet på opartiskhet och saklighet innebär bl.a. att en programledare eller reporter inte får
göra värderande uttalanden eller ta ställning i kontroversiella frågor. Kravet på saklighet
innebär främst att uppgifter som är av betydelse för framställningen ska vara korrekta och att
framställningen inte får vara vilseledande, t.ex. genom att väsentliga uppgifter utelämnas.

Handläggare: Eva Tetzell, telefon 08-606 79 80
Beslutet kan beställas på telefon 08-606 79 72 eller hämtas på www.grn.se