Granskningsnämnden för radio och TV

Inslag om kungen i Parlamentet friat

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2006 10:08 CEST

I ett inslag i TV4:s humorprogram Parlamentet kommenterade de medverkande komikerna ett rykte om att kungen skulle ha varit otrogen med tre namngivna kända svenska kvinnor.

En av kvinnorna (X) ansåg att uppgifterna i inslaget var kränkande. Enligt Granskningsnämnden måste offentliga personer tåla att man parodierar eller på andra sätt skämtar med dem i radio och TV. Innehållet i det nu aktuella inslaget kunde inte ha uppfattats som allvarligt menat och var därför
enligt nämndens mening inte av den arten att det kunde anses ha utgjort ett intrång i X:s privatliv.

Beslutet var enhälligt.

BAKGRUND
Enligt TV4:s sändningstillstånd ska den enskildes privatliv respekteras i programverksamheten om inte ett oavvisligt allmänt intresse kräver annat. Bestämmelsen är avsedd att ge
skydd för den personliga integriteten och tillämpas även vid namnpublicering i samband med brott eller misstanke om brott.

Handläggare: Eva Tetzell, telefon 08-606 79 80
Beslutet kan beställas på telefon 08-606 79 72 eller hämtas på www.grn.se