Butikerna

Insmugglade vapen används vid butiksrån

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 11:50 CEST

Antalet skarpladdade vapen ökar vid butiksrån. Och det är mest illegala vapen som används.
- Kontrollen vid gränserna måste utökas samtidigt som polisen måste bli bättre på att göra sin del av jobbet, säger Butikernas säkerhetschef Per Geijer.


Skarpladdade vapen ökar totalt i samband med rån, vilket naturligtvis är en mycket olycklig utveckling. Regionala skillnader finns, exempelvis är ökningen mycket stor i södra Sverige. Polisen bekräftar denna bedömning och konstaterar att användandet av attrapper minskar till förmån för skarpladdade riktiga vapen.


Det är dessutom mest illegala vapen som är i omlopp. Fokus i kriminella kretsar ligger på att anskaffa vapen i form av pistoler och automatvapen. Antalet legala vapen, till exempel sådana som är stulna vid inbrott hos jägare, är en mycket liten del av vapenanvändandet. 1500-2000 legala vapen stjäls eller försvinner varje år i Sverige, vilket utgör en mycket liten del av de 30000-40000 illegala vapen som polisen bedömer finns i Sverige. Tullen upptäcker endast 30-40 vapen per år.

- Huvuddelen smugglas in från i huvudsak tidigare oroshärdar som Balkan, säger Per Geijer och berättar att även så kallade seriösa vapenhandlare, som har tillstånd att föra in stora mängder vapen till Sverige, missköter detta förtroende.

- Senast var det en känd vapenaffär i Stockholm som vid en kontroll upptäcktes hantera illegala vapen. En sådan handlare kan lätt förse kriminella grupper med vapen. Kontrollen är närmast obefintlig.

En ökad användning av skarpladdade vapen ökar naturligtvis risken för att människor som arbetar i handeln skadas allvarligt i samband med rån. Per Geijer menar därför att resurserna för kontroll måste förstärkas.

- Vi kräver att kontrollen av Sveriges vapenhandlare ökar. Ett minimikrav är att tullen kontrollerar de sändningar med vapen som levereras till vapenhandlarna. Många gånger är innehållet helt annat än vad som står i handlingarna. Vi önskar även att tullen ska få ökade resurser och befogenheter. Även polisens möjlighet och vilja att söka upp och konfiskera illegala vapen måste förbättras, avslutar Per Geijer.

För ytterligare information kontakta:

Per Geijer, säkerhetschef Butikerna, 070-421 70 30, per.geijer@butikerna.org

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detaljhandeln i Sverige. Butikerna är ett samarbete mellan branschorganisationerna Cykel- Motor & Sportfackhandlarnas Riksförbund, Föreningen Sveriges Möbelhandlare, Stockholms Köpmannaförbund, Sveriges Färghandlares Riksförbund, Sveriges bagare & konditorer, Sveriges Glas & Porslinshandlareförbund, Sveriges Leksakshandlares Riksförbund, Svensk Servicehandel & Fast Food, samt Zoobranschens Riksförbund som tillsammans idag har över 4 300 butiker som medlemmar. Butikerna arbetar med opinionsbildning och näringspolitiska frågor såsom att påverka lagstiftning och villkor för den enskilda handlaren och erbjuder sina medlemmar juridiskt stöd och medlemsförmåner. www.butikerna.org