Socialdepartementet

Inspektionen för socialförsäkringen invigd

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2010 16:19 CET

I dag har socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson invigt Inspektionen för socialförsäkringen (ISF). Myndigheten startade formellt den 1 juli förra året och har under hösten arbetat hårt med att bygga upp verksamheten under ledning av generaldirektör Per Molander.

- Jag är mycket glad att nu formellt kunna inviga Inspektionen för socialförsäkringen. Det är viktigt att värna om rättssäkerheten och skapa trygghet i Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens arbete som berör väldigt många människor, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson.

Riksförsäkringsverket (RFV) och de allmänna försäkringskassorna slogs den 1 januari 2005 samman till den nya myndigheten Försäkringskassan. När RFV upphörde försvann också den tillsyn RFV utövat över de allmänna försäkringskassorna. Detta innebär att den oberoende kontroll och granskning som tidigare fanns försvann vid bildandet av den nya Försäkringskassan.

Genom bildandet av Inspektionen för socialförsäkringen skapades en självständig tillsynsfunktion inom socialförsäkringsområdet. Myndigheten ska genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning stärka rättsäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet och skapa ökad tilltro hos medborgarna.

I första hand ingår tre myndigheter i ISF:s granskningsområde: Försäkringskassan, Premiepensionsmyndigheten och Skatteverket. ISF får vidare granska verksamheter som gränsar till socialförsäkringsområdet och samverkansinsatser som har anknytning till socialförsäkringsområdet.


Kontakt:
Amanda Rafter
Pressekreterare hos Cristina Husmark Pehrsson
08-405 33 71
070-320 38 78