Riksdagen

Inspektionerna för sjöfarten, väg-, järnvägs- och flygtrafiken

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2004 17:09 CEST

Trafikutskottet anordnar en utfrågning om ett eventuellt behov av en ökad självständighet och samordning av inspektionsverksamheten inom transportsektorn.

Tid: Torsdagen den 14 oktober 2004 kl. 09.00-12.00
Plats: Andrakammarsalen, ingång Riksplan för allmänheten

Utfrågningen föranleds av riksdagsmotioner med förslag om bl.a. en sammanslagning av de olika inspektionerna, de organisationsförändringar som genomförts eller beslutats för några av inspektionerna samt den senaste tidens ökade fokus på trafiksäkerhets- och skyddsaspekterna.

Utfrågningen kan följas via webb-TV.

För mer information kontakta: Hélène Tegnér, föredragande i trafikutskottet, telefon 08-786 44 22.

PROGRAM
9.00-9.05 Inledning
Carina Moberg, vice ordf. trafikutskottet

9.05-10.30 Hittillsvarande erfarenheter och framtidsperspektiv med ny organisation

Järnväg
Bo Bylund, gd Banverket, Ulf Lundin, gd Järnvägsstyrelsen

Väg
Ingemar Skogö, gd Vägverket, Lars Bergfalk, dir. Vägtrafikinspektionen

Sjöfart
Jan-Olof Selén, gd Sjöfartsverket, Johan Franson, sjösäkerhetsdir. Sjöfartsinspektionen

Luftfart
Lars Rekke, gd Luftfartsverket, Arne Axelsson, flygsäkerhetsdir. Luftfartsinspektionen

Trafikslagsövergripande samordning

Jan Brandborn, f.d. gd Trafiksäkerhetsverket, f.d. gd Banverket, f.d gd Vägverket

Frågor från ledamöterna

10.30-10.50 Kaffepaus

10.50-11.00 Haverikommissionens roll
Åsa Kastman Heuman, gd Statens haverikommission

11.00-11.10 Vad har Riksdagens revisorer uttalat om inspektionerna?
Ingrid Carlman, Riksrevisionen

11.10-11.20 Tillsynsutredningens överväganden och förslag
Lennart Gustafsson, särsk. utredare Tillsynsutredningen

11.20-12.00 Frågor från ledamöterna

Avslutning
Carina Moberg, vice ordf. trafikutskottet

Christina Green
Pressekreterare, tfn 08-786 40 54, 070-609 64 48