Alecta

Inspira förskolor och skolor är bästa arbetsplatsen

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 08:48 CEST

För sjätte året i rad delar Alecta ut utmärkelsen Sveriges bästa arbetsplats. Årets vinnare är Inspira förskolor och skolor AB.

Sveriges bästa arbetsplats syftar till att lyfta fram de företag som systematiskt arbetar med att förbättra ledarskap, medarbetarskap och arbetsmiljö. Dessutom tas stor hänsyn till företagens lönsamhet. I år har 19 företag granskats av oberoende examinatorer varav tio nominerades.

- Mina gratulationer till Inspira förskolor och skolor AB som bidragit med entreprenöranda och nytänkande i en sektor som vanligtvis drivs offentligt. Tack även till de nominerade företag som har deltagit i utmärkelsen och bidragit med flera goda och kreativa exempel till vår idébok. Det är roligt att se att god arbetsmiljö och hälsa är en prioriterad fråga hos allt fler företag, säger Alectas vd Tomas Nicolin.

Juryns motivering
”I Inspira förskolor och skolor AB kombineras entusiastisk entreprenörsanda med struktur och ordning, vilket skapar ett starkt framgångsrecept. Det finns ett stort engagemang bland medarbetarna för att utvärdera och förbättra det sätt på vilket man ’utvecklar morgondagens vuxna’. Genom en omfattande satsning på handledning och ledarutveckling kombinerat med kontinuerliga hälsosatsningar skapas goda förutsättningar för långsiktig lönsamhet med de särskilda förutsättningar som gäller för kommunalt finansierad verksamhet. Medarbetarna upplever en tydlig koppling mellan sina bidrag till verksamheten och företagets mål och resultat. Närheten mellan ledning och medarbetare ger intryck av att ha stärkt yrkeskårens roll. Sammanfattningsvis är Inspira förskolor och skolor AB en mycket bra förebild för många organisationer, inte minst offentligt driven skola och barnomsorg”, skriver juryn för Sveriges bästa arbetsplats i sin motivering av vinnaren.

Om vinnaren
Inspira förskolor och skolor AB driver förskolor och familjedaghem inom Sollentuna och Nacka kommuner. Här arbetar 245 personer med cirka 1 340 barn. I verksamheten ingår 19 förskolor varav en specialskola för döva och hörselskadade barn, 20 familjedaghem och 5 öppna förskolor.
- Vi är mycket glada över utmärkelsen som är ett kvitto på det arbete vi lagt ned på att skapa delaktighet, förebygga stress och öka engagemanget hos våra medarbetare. Vi kommer att fortsätta vår strävan efter hög kvalitet i vår verksamhet genom förbättrad arbetsmiljö och hälsa, säger Marita Andersson, vd på Inspira.

Idéboken
Varje år sammanställer Alecta en bok där företagen bidrar med sina bästa tips för hälsa och lönsamhet. I årets idébok ”Gratis smakar godast” finns 38 goda exempel från årets tio nominerade kandidater samlade.

Läs mer om Sveriges bästa arbetsplats och beställ boken gratis på www.alecta.se. Där går det också att ladda ner pressbilder från prisutdelningen.


För mer information, kontakta
Tomas Nicolin, verkställande direktör, Alecta
Telefon: 08-441 60 50

Paul Larsson, ansvarig för Hälsa & Välfärd på Alecta
Telefon: 08-441 96 59, 070-209 96 59

Johan Anderson, pressansvarig, Alecta
Telefon: 08-441 68 11, 070-288 68 11


Alecta erbjuder tjänstepensionen ITP – en pension som arbetsgivaren betalar. Vi förvaltar cirka 370 miljarder kronor. Våra kunder och ägare är 27 000 företag och 1,6 miljoner privatpersoner. Uppdraget kommer från Svenskt Näringsliv och PTK. Tack vare våra kostnadseffektiva lösningar och service kan arbetsgivarna trygga ekonomin för sina anställda både under och efter arbetslivet. Genom sjukförsäkringen som ingår i ITP kan vi även öka företagens kunskap om sambandet mellan hälsa och lönsamhet. Vi erbjuder en trygghetsförmån som passar de flesta och vill sätta standarden för hög avkastning och låga kostnader.