Livsmedelsakademin

Inspiration till framtidens livsmedel - Den första framsynen via sociala medier

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2011 20:33 CEST

(2011-10-25) Skånes Livsmedelsakademi har gjort en framsyn via sociala medier, vilket aldrig tidigare gjorts. I rapporten presenteras intressanta och tankeväckande internationella och nationella trender som kan inspirera till framtidens livsmedel.

– Framsyn är ett prioriterat område för Livsmedelsakademin och målet är att skapa framtidens livsmedelsnäring, mat, teknik och kompetens. Framsyn ska också skapa arenor och mötesplatser och ge kunskap om omvärlden,
säger Lotta Törner, VD Skånes Livsmedelsakademi.

Spaning och trender
Spaning har gjorts på vilka drivkrafter som påverkar framtidens mat- och måltidsindustri.
Hur ska den växande andelen storstadsbor förses med mat? Efterfrågan på proteinkällor förväntas öka kraftigt och klimatförändringar påverkar både produktion och prissättning av livsmedel, precis som den ökade energiförbrukningen. Förhoppningsvis utvecklas lösningar detta och för att möta jordens begränsade vattenresurser. Konsumenterna har en större makt att påverka än tidigare, mycket tack vare sociala medier.

Internationella trender och reflektioner
Några trender som presenteras:

  • Tillbaka till rötterna – traditionella råvaror och recept eftertraktas allt mer.
  • Vi äter vilda bär och djur. Hela djur.
  • Globala varumärken anpassar sig till lokala marknader.
  • Mat som populärkultur - t ex Food Trucks som skapar spontana och mobila mat- och musikfestivaler.
  • Tid är en mervärdesfaktor, köttbutiker säljer förkokt högrev till kunder som vill slippa förarbetet.
  • Alternativa proteinkällor som insekter och odlat kött är på väg fram.

Metod med många fördelar
Charlotta Lindqvist har varit projektledare för Framsyn via sociala medier:
– Den viktigaste slutsatsen när det gäller rapportens metod är att sociala medier kan vara kraftfulla verktyg och komplement till etablerat framsyns- och trendspaningsarbete. De har potential att öka synligheten både nationellt och internationellt. Andra fördelar med det digitala mötesrummet är att folk kan ansluta efterhand och man uppdaterar sig snabbt genom att följa kommentartrådar. Dokumentationen sker direkt och genom att använda sig av digitala kommunikationsplattformar behövs bara en slutlig sammanställning, allt råmaterial finns lagrat.

Inspiration som kan skapa framtidens matupplevelser
Vill du läsa hela rapporten, reflektera över spaningarna och trenderna samt fundera över vad detta kan innebära för framtidens livsmedelsproduktion och konsumtion – då är du välkommen att ladda ner rapporten här!

 

För ytterligare information, kontakta:

Lotta Törner, VD Skånes Livsmedelsakademi.
Tel: 070-580 59 09. E-post: lotta.torner@livsmedelsakademin.se

Mikael Byström, Kommunikationsansvarig, Skånes Livsmedelsakademi.
Tel: 0708-552169. E-post. mikael.bystrom@livsmedelsakademin.se

Se även www.livsmedelsakademin.se

 

 

 

För ytterligare information, kontakta:

Lotta Törner, VD Skånes Livsmedelsakademi.
Tel: 070-580 59 09. E-post: lotta.torner@livsmedelsakademin.se

Mikael Byström, Kommunikationsansvarig, Skånes Livsmedelsakademi.

Tel: 0708-552169. E-post. mikael.bystrom@livsmedelsakademin.se

Se även www.livsmedelsakademin.se

 

Skånes Livsmedelsakademi är det självklara navet i ett av Europas mest intressanta livsmedelskluster. Verksamheten är näringslivsdriven och har en stark förankring i regionens universitet, högskolor och näringslivsutvecklande organisationer. Livsmedelsakademins fokus på livsmedels- och måltidsnäringen återspeglas också i de nära 100 partners och medlemmar som valt att knyta sig till Skånes Livsmedelsakademi.
Livsmedelsakademin är organiserat i de fem huvudområdena Samverkan & Framtidsfrågor, Innovation & Entreprenörskap, Jobb & Karriär, Måltidsglädje och Smaka på Skåne. Livsmedelsakademin är idag en effektiv tillväxtmotor för livsmedels- måltids- och matupplevelse-näringen i södra Sverige. Den viktigaste tillgången och arbetsformen är de nätverk och innovationsgillen som skapas kring konkreta frågor och problem. Skånes Livsmedelsakademi skapar framtidens livsmedelsnäring och måltidsupplevelser.