Socialdemokraterna i Malmö

Inspiration till ny kulturpolitik

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2016 10:22 CET

Den 1 december kl. 18:00 bjuder Socialdemokraterna i Malmö in till ett inspirationssamtal om kulturens villkor i dagens samhälle. Före detta kulturminister Bengt Göransson kommer att samtala med Sydsvenskans kulturredaktör Rakel Chukri med stöd av frilansjournalisten Petter Larsson som samtalsledare. Samtalet kommer att äga rum på MAF:s, Malmö Amatörteaterforums, största scen på Skolgatan 20 i Malmö.

– Samtalet är tänkt att ge inspiration för den pågående diskussionen om ett nytt kulturprogram för Socialdemokraterna i Malmö. Vi försöker att ha en helt öppen process där vi inte bara vänder oss till aktiva socialdemokrater utan alla Malmöbor som vill bidra med idéer och förslag till en framtida kulturpolitik, säger Frida Trollmyr, ordförande i programgruppen och kommunalråd för fritid och kultur i Malmö.

Dagens medie- och kultursituation är helt annorlunda än gårdagens. Medierna är en grundläggande del i ett demokratiskt samhälle men medieskuggan blir större och större, inte minst i glesbygden. Det påverkar också tidningarnas kultursidor som blir färre.

– Det är kanske något klyschigt sagt, men vi lever i en föränderlig tid. När man befinner sig mitt i det så kanske man inte fullt ut förstår hur stora förändringarna är och hur snabbt det går, säger Frida Trollmyr.

Dagens satsningar på den offentligt finansierade konsten och kulturen motiveras ofta med att de har sin grund i någon form av folkbildning och vård av kulturarv. Hur detta fungerar under helt nya förutsättningar måste diskuteras.

– Vi har varit ganska dåliga på att ta vara på all den erfarenhet och kunskap om konst och kultur som gamla och nya Malmöbor har. Nu får alla vi som är intresserade av framtidens kultur i Malmö en chans att träffas och prata om hur vi ska bli bättre på det, säger Frida Trollmyr.

Kontaktperson

Frida Trollmyr, 0708-31 93 04