Kultur i Väst

Inspirationsdag för en smartare skola

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2011 09:59 CEST

Nu på måndag 31 oktober sammanstrålar lärare och kulturarbetare i Vänersborg för lära sig mer om hur skolan och lärandet kan bli effektivare och roligare. 

Programmet, som innehåller rubriker som "Låt hjärnan va' me'" och "Skolan tar död på motivationen", har i år lockat 250 deltagare från elva olika kommuner i Västra Götaland.

Starkaste programmet hittills
Dagen innehåller nio föreläsningar och en happening levererad av musikteatergruppen Genialteatern. Alltifrån konstnärer till professorer i hjärnans kemi medverkar.

– Programmet vi har i år är det starkaste hittills och allt är valt med omsorg, berättar Christer Glännestrand, biträdande enhetschef på Musik och ungdom i Vänersborgs kommun och en av konferensen Tonspråks arrangörer. 

De yngsta och äldsta i framkant
De pedagogiska vinsterna med att använda sig av musik, konst, film och dans som en naturlig del av alla ämnen är numera väldokumenterade och relativt kända i skolvärlden. Men har det inneburit något förändring i klassrummen? Är det fler lärare som vill arbeta så här nu än när Tonspråk startade?

– Ja, bland de som arbetar med de yngre skolbarnen ökar intresset för de estetiska perspektiven, medan det är svårare att få genomslag på högstadierna, svarar Christer.

– Många gymnasier ligger mer i framkant, kanske beroende på den större konkurrensen, fortsätter Christer.

Tonspråk kan växa – och sprida sig 
Det är nu fjärde året Tonspråk arrangeras i Västra Götaland och Christer menar att intresset för fler evenemang växer.

– Vi vill gärna fortsätta samarbetet med Kultur i Väst och utveckla det med ännu fler praktiska exempel från verksamma pedagoger. Jag skulle gärna se en fördjupning med fler seminarier under året, gärna lokalt i samverkan med intresserade kommuner. 

– Dessutom skulle vi med några års mellanrum kunna arrangera ett större evenemang, där skolor i framkant från hela regionen kan visa upp sig.

Hinner Christer själv lyssna till något på måndag?

– Personligen har jag inte hört den danske forskaren Peter Vuusts föredrag "Musik och hjärna", så det vill jag gärna fördjupa mig i, liksom Efva Liljas punkt "Vad är det vackraste du vet?". Men allt är bra, så det är inte lätt att välja.

Undervisning på hjärnans villkor
Malin Oest, som är Kultur i Västs konsulent för för utveckling av samarbeten, ser också fram emot årets Tonspråk.

– Det finns ett betydande vetenskapligt stöd för att göra skapandeprocesser till en naturlig del av alla ämnen. Det underlättar lärandet helt enkelt, bland annat för att hjärnan stimuleras på fler sätt. Det blir en smartare undervisning, på hjärnans villkor.

– Men då måste lärarna få hjälp; av andra pedagoger, av kulturarbetare som kan detta, av teori och goda exempel. Det är det Tonspråk handlar om.

Vad tänker hon själv se?

– Allt jag kan. En av mina favoritpianister, Lars Jansson, medverkar i "Musik och hjärna". Sedan ser jag särskilt fram emot att höra Rolf Ekman, professor i neurokemi, tala om kreativitet, problemlösning och risktagande.

Programmet i korta drag

  • Musik och hjärna – Peter Vuust, Lars Jansson och Paul Svanberg
  • Vad är det vackraste du vet? – Efva Lilja
  • Ingenting är omöjligt – Pär Johansson
  • Funktion eller hinder? – Veera Suvalo Grimberg 
  • Skolan tar död på motivationen! – Pia Wretlind
  • Låt hjärnan va' me' – Rolf Ekman
  • Skolans revansch – Peter Skogsberg
  • Learner Autonomy – Ingela Bengtsdotter
  • Språklåtar – Åsa Hultström, Thomas Johansson

Första föreläsningen börjar kl 9.20. Tonspråk huserar i Folkets Hus under förmiddagen och på Högskolecentrum under eftermiddagen. Se separat pdf för detaljer.

De anmälda deltagarna kommer från Ale, Alingsås, flera stadsdelar i Göteborg, Götene, Mark, Skövde, Töreboda, Uddevalla, Vårgårda, Vänersborg, Öckerö och Örebro.

KULTUR I VÄST
Förvaltningen Kultur i Väst är en del av Västra Götalandsregionen. Vi tror på stora upplevelser för den enskilda medborgaren och utvecklande samarbeten med kommuner, organisationer och föreningar. I vår verksamhet ingår det regionala biblioteksuppdraget och delar av det regionala musikuppdraget. Kultur berikar livet – vi vet hur! Läs mer på www.kulturivast.se