Moretime Group

Inställd nyemission

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2016 09:56 CET

Moretimes styrelse har beslutat att ställa in företrädesemissionen som offentliggjordes den 14 januari 2016. Bakgrunden till beslutet är att bolaget inte ser att det finns förutsättningar för att driva igenom emissionen på grund av diskrepansen mellan emissionskurs och marknadskurs.

Teckningsperioden skulle ha inletts 26 januari 2016 varför ingen handel påbörjats ännu, varvid emissionen kan avbrytas utan större angelägenhet för bolagets aktieägare.

Bolagets arbete med att finna investerare fortsätter då behov av kapital kvarstår för att stärka koncernens finansiella ställning och genomföra den digitala strategin.

”Diskussioner pågår med finansiärer med syfte att säkerställa i första hand det kapitalbehov som finns fram till och med lanseringen av den nya digitala plattformen i april. Målsättningen är att avsluta dessa innan veckan är slut och därmed snabbt kunna undanröja den osäkerhet som råder just nu” säger Carl-Fredrik Morander, VD.

Kontakt vid frågor:

Carl-Fredrik Morander, VD Moretime
Telefon: 08- 462 67 10
E-post: carl-fredrik.morander@moretime.se

Håll dig uppdaterad om Moretime, följ oss:

Newsroom
Facebook
LinkedIn
Twitter
Moretimegroup.se

Moretime Group består av ett moderbolag, Moretime Professional Services AB (publ), samt hel-och delägda bolag verksamma inom nischen kapital-och kompetensförsörjning. Den övergripande målsättningen är att skapa ett ledande ekosystem för professionella tjänster till SME-företag. Tjänsterna når potentiellt en marknad som årligen är värd ca 40 miljarder.