Region Blekinge

Inställda tåg i Blekinge kan undvikas

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2018 08:00 CEST

När Blekinge kustbana stängs ner på grund av stormvarning drabbas resenärer som ska ta sig till jobb, vänner och familj - något som hade kunnat undvikas genom att trädsäkra banan.

Vid stormvarningar stängs Blekinge kustbana ibland ner i förebyggande syfte. Detta beror på att banan inte är trädsäkrad, det vill säga att det finns risk att det på grund av blåsten faller ner träd på banan. Oavsett väder finns det också risk att träd faller ner över spår och kontaktledning, vilket får som följd att trafiken stoppas under en längre tid. Detta får stor negativ effekt för såväl resenärer som för godstrafiken.

I ett brev till Trafikverket påtalar Region Blekinge behovet och vikten av att Blekinge kustbana trädsäkras i tidigt skede av den nya planeringsperioden 2018-2029.

Resenärerna på kustbanan har ökat succesivt och under både 2016 och 2017 gjordes drygt 2 miljoner resor per år. Det motsvarar ca 5 600 resor en normal vardag, det är de personerna som direkt drabbas vid en nedstängning av banan.

- För att fler ska välja tåg framför bil och se fördelarna med att resa hållbart måste de vanligaste orsakerna till trafikavbrott undanröjas, och trädsäkring är den åtgärd med störst samhällsekonomisk nytta, säger Christina Mattisson (S), regionråd i Blekinge. Att upprätthålla och utveckla goda reseförhållanden på järnvägen är en viktig uppgift för oss. Det kan vi bara göra tillsammans med stöd från Trafikverket.

Blekinge kustbana är en av de viktigaste förutsättningarna för länets utveckling. Kortare restider och mer robust trafik mot Skåne och Öresund samt möjlighet till tätare lokal tågtrafik är viktiga mål för regionens utveckling.

För kommentarer
Christina Mattisson (S), ordförande Region Blekinge, 0709-31 30 09, christina.mattisson@regionblekinge.se

Presskontakt
Marika Nilsson, kommunikatör, Region Blekinge, 0455-32 56 40

Läs brevet till Trafikverket här

Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.

Bifogade filer

PDF-dokument