Landskrona stad

Instagrambilder fyller Landskrona konsthall

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2013 08:30 CET

#enjoysweden är ett crowdsourcat fotoprojekt som pågått på Instagram under hela 2013, och som hanterat drygt 60 000 bilder. I början av december landar 240 av dessa bilder i traditionell tryckt media - i form av en originell årsfotobok om Sverige. Ytterligare 460 bilder bildar sedan utställning på Landskrona Konsthall under januari 2014.

Boken och utställningen heter kort och gott #enjoysweden, men kunde också ha hetat “Svenska Folkets Underbara Bilder av Sverige”. För det är ganska precis det den handlar om: Ett land skildrat genom en av populärkulturens starkaste fotofenomen just nu - Instagram. Unika, roliga och vackra bilder från norr till söder.

#enjoysweden premiärvisas på Landskrona Konsthall den 11 januari – 2 februari. På utställningen visas 700 bilder av ca 500 instagrammare. Besökaren får se bilder som lyfts ut ur fotoapparnas flyktiga skärmflöde och placerats i en ny kontext. Dels som prints på klassiskt vackert fotopapper, dels överförda till dia.

Vernissage den 11 januari kl 13-17, med invigning kl 14.

Hashtaggen #enjoysweden startades på Instagram av Albin och Oskar Ponnert i syfte att under ett år samla in användarnas bästa och mest intressanta bilder av Sverige. Inga regler eller riktningsvisare har styrt innehållet, utan motiv och stilar har helt spontant kommit från de som taggat. Sverige har varit den gemensamma nämnaren. Mellan december 2012 och november 2013 taggades 61 744 bilder! Spridningen geografiskt över landet var väldigt bra redan från början.

Varje månad valdes ca 100 bilder att representera den månaden i en finalomgång. Bilderna publicerades på projektets hemsida och en jury hjälpte initiativtagarna att vaska fram guldkornen.

Utöver att försöka skapa ett modernt fotoporträtt av Sverige, har projektet intresserat sig för den fotografiska bildens varande i dagens sociala medier. Vi ser att Instagram och andra fotoappar, har ändrat vårt sätt att både ta och betrakta bilder. När vi delar i realtid, taggar och kommenterar, så laddas bilderna med delvis nya sociala värden. Det påverkar motivval och berättelser på ett intressant sätt. Förhoppningen är att man också skall kunna se detta i utställningen och boken #enjoysweden.

Vid frågor kontakta
Albin Ponnert
filmare, mediakonsult, grundare av EnjoySweden
albin@ponnert.se
0735 32 59 45

Oskar Ponnert
designer, fotograf, poet, Fickludd-förläggare
oskar@ponnert.se
0704 20 77 32

Birthe Wibrand
konstintendent, Landskrona konsthall
birthe.wibrand@landskrona.se
0418 47 05 69

Vision Fotostad Landskrona
Ett flertal starka aktiviteter inom kulturområdet för den fotografiska bilden, skall ge Landskrona en nationellt och regionalt tydlig profil av att vara en generös, tolerant och spännande stad för boende, företagsetablering och besök. Målet skall vara uppnått till år 2020.