Lunds universitet

Installation av 17 nya professorer

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2004 19:00 CEST

Fredagen den 8 oktober får Lunds universitet nya professorer. Då installeras sex naturvetare, fyra medicinare, tre teknologer, en jurist, en humanist, en ekonom och en professor i komposition från det konstnärliga området. Samtidigt utdelas studenternas och universitetets pedagogiska priser.

De som installeras på fredag är professorn i civilrätt, Hans Henrik Lidgard, professorn i utvecklingsbiologi, Stefan Baumgartner, professorn i arbetsterapi, Mona Eklund, professorn i funktionell genetik, Henrik Semb, professorn i epidemiologisk metodik, Ulf Strömberg, professorn i Öst- och centraleuropastudier, Barbara Törnquist-Plewa, professorn i informatik, Sven Carlsson, professorn i zoologisk ekologi, Staffan Bensch, professorn i teoretisk ekologi, Anders Hedenström, professorerna i teoretisk kemi Roland Lindh och Ulf Ryde, professorn i genetik, Torbjörn Säll, professorn i molekylär genetik, Bengt Widegren, professorn i matematisk fysik, Thomas Guhr, professorn i bioteknik, Rajni Hatti-Kaul, professorn i programvarusystem, Per Runeson och professorn i komposition, Luca Francesconi.

Under själva installationsceremonin framförs en av professor Luca Francesconis egna kompositioner av violinisten Alexandra Hjortswang och sopranen Sara Sandström. Professor Anders Hedenström, som forskat kring fåglarnas flygmekanik, håller installationsföreläsningen under rubriken Teoretisk ekologi i praktiken.

Tre goda pedagoger får utmärkelser under installationsceremonin. Universitetslektor Karin Jönsson vid Avdelningen för Vattenförsörjnings- och avloppsteknik och professor Anders Palm vid Litteraturvetenskapliga institutionen får universitetets pris för goda pedagogiska insatser.
Lunds universitets studentkårers (LUS) pedagogiska pris går i år till universitetslektor Arne Kristiansen på Socialhögskolan.

Installationen äger rum i universitetets aula, fredagen den 8 oktober 2004, kl 16.00. För mer information kontakta övermarskalk Karin Dahlgren på telefonnummer 046-222 09 78

* http://www3.lu.se/info/profinst/pdf/profinst040312.pdf