SkorstensFolket Sverige AB

Installera nya ventilationskanaler eller täta de befintliga?

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2017 09:25 CEST

En underkänd OVK-besiktning kan innebära att ventilationskanalerna måste åtgärdas. Men många fastighetsägare tar också egna initiativ till förbättrad ventilation, oavsett utfallet av OVK-besiktningen. Önskan om förbättrad luftkvalité och en mer lönsam driftsekonomi är vanliga orsaker till åtgärder av ventilationskanalerna.

Vissa fastighetsägare installerar nya ventilationskanaler, andra relinar de befintliga ventilationskanalerna. Men vilket alternativ är smartast att välja?

Utifrån ett konkret exempel har vi jämfört kostnader, slutresultat och ingrepp i de boendes vardag för nyinstallation och relining av ventilationskanaler.

I exemplet behövde totalt 735 meter murade ventilationskanaler åtgärdas. 105 lägenheter involverades. Relining med kompositröret FuranFlex® valdes och kostnaderna har jämförts med installation av nya ventilationskanaler.*

ReliningNyinstallation
Jämförelse i SEKcirka 750 000 SEKcirka 2 200 000 SEK
Antal besök per lägenhet1 besök4-5 besök

Klicka här för att läsa foldern som jämför nyinstallation och relining.

*Uppgifterna lämnade och beräkningarna utförda av Energi & Miljöteknik AB’s projektledare, Tony Wågestrand. Frånluftskanalerna var murade och för kanaltätningen valdes FuranFlex®. FuranFlex är ett formbart insatsrör av komposit som anpassar sig efter kanalerna. Med FuranFlex kan kanalarean behållas vilket gör metoden jämförbar med installation av nya ventilationskanaler.

Önskar du mer information eller en bedömning av er fastighet?

Välkommen att kontakta Jörgen Tellestam på SkorstensFolket Sverige AB.
Tel: 0709-22 00 25
E-post: jorgen@furanflex.se

www.furanflex.se
www.skorstensfolket.nu

SkorstensFolket Sverige AB är landets ledande entreprenörsorganisation inom skorstens- och kanalrenovering. Vi har lokalkontor på mer än 40 orter i Sverige och kan hjälpa dig att hitta en lokal aktör som är behörig att installera FuranFlex® och VentilFlex®.

FuranFlex och VentilFlex är kompositrör för relining av ventilations- och imkanaler. De installeras i mer än 30 länder och SkorstensFolket har agenturen för den nordiska marknaden. Mer än 300 000 meter FuranFlex och VentilFlex har installerats i svenska fastigheter.