SKOOPI Sociala arbetskooperativens intresseorganisation

Instifta lagar och förordningar som tvingar kommuner att upphandla utifrån kooperativa principer och värderingar!

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2011 21:09 CET

Jag tror på de sociala arbetskooperativen. Jag tror på kooperationen och på de kooperativa värderingarna och principerna.

Nästa år 2012 är det Internationella kooperationens år. Sociala företagsmässan 2012 som Skoopi arrangerar på Kulturhuset i Stockholm den 22-23 februari kommer att vara ett grandiost startskott för denna manifestation i Sverige.

Senaste tiden har jag läst artiklar, sett nyhetsinslag och tv-debatter om hur privata vårdföretag skor sig genom att tvinga sina anställda att bedriva fasansfull undermålig vård av sjuka och äldre människor. Samtidigt som de skickar vinsten till skatteparadis.
– Tänk om regeringen instiftade lagar och förordningar som tvingar kommuner att upphandla utifrån de kooperativa värderingarna. Tänk om fler vårdföretag återinvesterar vinsten i verksamheten och jobbar demokratiskt där behovet, arbetet, kvaliteten och arbetsmiljön är lika viktigt som vinsten.
– Tänk om det är så att kooperativt företagande är en del av lösningen på världsekonomin. Om vinsten återinvesteras kan företagen utvecklas och ha möjlighet att betala skatt i stället för att betalas ut till aktieägare. Det tror jag skulle lösa många problem.

Jag tror också på det kollektiva medvetandet. Om många människor tänker i samma banor så blir tanken till slut en verklighet! Internationella kooperationens år 2012 är det år vi sprider kunskap och insikt om våra värderingar och principer över hela världen.

Jag är säker på att Skoopi – sociala arbetskooperativens intresseorganisation - tillsammans med den lokala, regionala, nationella och internationella kooperationen går mot en ny och bättre värld!

Lena Sköld
Ordförande Skoopi

SKOOPI - sociala arbetskooperativens intresseorganisation, arbetar för att stödja sociala arbetskooperativ i Sverige. Genom SKOOPI bildas ett nätverk där kooperativen samarbetar och driver gemensamma frågor. SKOOPI har olika projekt där medlemskooperativen kan få utbildning och rådgivning för att utveckla sitt företagande. www.skoopi.coop

Sociala Företagsmässan 2012, den 22-23 februari arrangeras av SKOOPI på Kulturhuset i Stockholm

www.socialaforetagsmassan.se