Riddarhyttan Resources AB

Institutionella Nordamerikanska placerare investerar i Riddarhyttan

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2003 17:22 CEST

o Nordamerikanska institutionella placerare investerar i Riddarhyttan.

o Riktad nyemission om 6 miljoner aktier genomförs varvid bolaget tillförs netto ca 22 MSEK.

o Det tillförda kapitalet kommer att användas för detaljerade borrinsatser och fortsatt utveckling av geologisk modell.

Ökat institutionellt ägande
Styrelsen har valt att delvis utnyttja det bemyndigande om emittering av 15 miljoner aktier som beslutades på ordinarie bolagsstämman i april 2003. Emissionen kommer att tillföra bolaget netto ca 22 MSEK och andelen utländska aktieägare ökar till drygt 31 % av utestående antal aktier.

Den breddade ägarbasen ger bolaget ytterligare handlingsfrihet och finansiell styrka.

Det tillförda kapitalet kommer i huvudsak att användas för att inrikta borrningsinsatserna mot att överföra "inferred resources" i dagbrottspositioner till "indicated resources" samt ytterligare utveckla en geologisk modell i syfte att skapa bättre underlag för fortsatt prospektering och planerad gruvbrytning.

Aktielån
I samband med ovan beskrivna transaktion har bolagets huvudägare Dunross & Co AB lånat ut 6 miljoner aktier till Öhman Fondkommission för att underlätta affären. Lånet kommer att returneras så fort emissionen är registrerad hos PRV och de nya aktierna har emitterats.

För mer information, vänligen kontakta:
Lars-Göran Ohlsson, VD
Telefon: +46 (920) 758 99 Mob: +46 (705) 50 19 48 e-mail: lars-goran.ohlsson@riddarhyttan.se

Johan Rehnström, Ekonomichef
Tel: +46 (920) 758 97 Mob: +46 (705) 27 51 07 e-mail: info@riddarhyttan.se

Riddarhyttan Resources AB är ett prospekteringsbolag med förekomster av ädelmetaller i de Nordiska länderna. Företagets primära affärsidé är att genom prospektering eller köp förvärva nya förekomster som genom detaljprospektering kan förädlas till brytvärda malmer. I förekomsten vid Suurikuusikko (Finland), som är Riddarhyttans mest avancerade projekt, uppgår tonnaget (57 % "indicated" och 43 % "inferred resources", cut-off 2g/t Au) till 11,5 miljoner ton med 5,4 gram guld per ton (Cirka 2 miljoner ounces guld).