Alcom System AB

Institutionen för psykologi har tröttnat på dålig svarsfrekvens

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 14:19 CET


Institutionen för psykologi på Lunds Universitet har tröttnat på det låga svarsdeltagandet vid sina onlineutvärderingar. Låg svarsfrekvens är ett allmänt problem vid utvärderingar. Generellt sett har kursvärderingar i elektronisk form mycket lägre svarsfrekvens än kursvärderingar som görs i skriftlig form. Låg svarsfrekvens ökar sannolikheten för mätfel och är ett problem som bör lösas för att få ett mer rättvisande utvärderingsresultat.

Lars Kindberg, IT-ansvarig på Institutionen för psykologi, beskriver situationen så här: ”Problemet är att vi får en så dålig svarsfrekvens på utvärderingar som ligger på nätet att resultaten blir meningslösa. Pappersenkäter ger en betydligt bättre svarsfrekvens, men manuell hanteringen av pappersenkäter blir kostsam i tid. Vi behöver ett system som kan automatiskt hantera pappersenkäter så att vi får upp svarsfrekvensen på våra utvärderingar utan att det går åt för mycket tid till sammanställandet.”

Institutionen för psykologi har med denna bakgrund beslutat att köpa in kursvärderingssystemet EvaSys Education. Med EvaSys Education kan institutionen genomföra både pappers- och onlineenkäter från samma system. Tack vare systemets höga nivå av automatik blir den manuella hanteringen minimal samtidigt som svarsfrekvensen optimeras.

Institutionen kommer inom kort börja använda systemet i sin verksamhet. Framöver är det även möjligt att systemet kommer att användas av forskare och studenter för deras undersökningar och uppsatser.  

Om Lunds universitet
Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar 6 000 personer - lärare, forskare, administrativ och teknisk personal - och här finns ungefär 40 000 studenter.

Om EvaSys
EvaSys är ett välbeprövat system som automatiserar hela kvalitetsundersökningsprocessen för alla typer av undersökningar, från att skapa enkät till sammanfattad rapport. En metod som spar mycket arbete och tid samtidigt som kontroll och överblickbarhet ökar i organisationen.

I EvaSys finns stöd för både pappersenkäter och onlineenkäter vilket gör EvaSys till ett optimalt verktyg för maximerad svarsfrekvens och hantering av anonymitet.

Om Alcom System AB
Alcom System AB utvecklar och marknadsför program och system för skanning och överföring av data från papper till elektroniskt format, elektroniska formulär, utvärderingar, samt dokumenthantering och arkivering.

Företaget är baserat i Stockholm och har sedan starten 1987 levererat lösningar till hundratals organisationer inom den privata och offentliga sektorn.

Presskontakt
Annika Khan Pettersson
Tel 08-83 14 90
E-post annika.khan.pettersson@alcom.se