Instoremedia AB

Instoremedia- Ett stabilt företag att investera i

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 15:26 CEST

UC AB, Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag, intygar att Instoremedia AB har högsta kreditvärdighet med en riskprognos på 0,18 % och Riskklass 5.

UC-information används som underlag till drygt 10 miljoner affärs- och kreditbeslut som varje år fattas på företag, banker och finansbolag. UC erbjuder bland annat dagsaktuell information om företag och privatpersoner som kan användas för kreditbedömningar av kunder samt för andra kvalificerade ekonomiska bedömningar.

Kreditvärderingssystemet UC Risk beräknar risken för att ett företag hamnar på obestånd inom ett år. Med obestånd menar UC en situation där företaget inte kan fullfölja alla sina betalningsåtaganden. För att lätt kunna bedöma om denna risk är hög eller låg för ett företag klassificeras alla svenska företag i Riskklasserna 1 till 5, där 5 innebär lägsta risk för obestånd*.

Riskklass                            Riskprognos i %

5                                          < 0,03 - 0,24

4                                              0,25 - 0,74

3                                              0,75 - 3,04

2                                              3,05 - 8,04

1                                              8,05 - > 99

- De senaste åren har varit mycket bra för oss och det här intyget visar hur pass stabila vi är på marknaden idag. Nu ser vi med stor tillförsikt fram emot resterande 2009 tillsammans med våra befintliga och framtida kunder, säger Erik Andersson, VD på Instoremedia AB.

*Informationen är hämtad från UC AB.

Instoremedia AB är en prisbelönad* leverantör av helhetslösningar för digital signage. Företaget grundades 2004 och har som koncept att hantera och distribuera digital media för marknadsföring och informationsvisning i bl. a butiker, restauranger, köpcentrum, mässor och inom företag. Några av företagets kunder är bl.a. Telenor, Telia, Hemmakväll, Yamaha, Copiax och Stockholmsmässan.

*Microsoft .Net Awards 2006, Deloitte "Rising star", NEC "Best solution of the year".