SAS

Insynshandel i SAS AB

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 09:28 CEST

Marcus Hedblom, verkställande direktör Spanair S.A , har den 31 mars köpt 50 000
teckningsrätter i SAS AB till genomsnittspriset 0,52 SEK, vilket motsvarar ett
värde om 26 000 SEK. Hans totala innehav i SAS AB uppgår efter transaktionen
till 50 000 teckningsrätter.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Sture Stölen, Head of SAS Group Investor Relations, +46 70 997 1451SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden
och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande den 1 april 2009 kl 07:00.