SAS

Insynshandel i SAS AB

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 11:06 CESTNicolas E Fischer, arbetstagarrepresentant (suppleant) i styrelsen, har den 23
april avyttrat 372 000 teckningsrätter till genomsnittspriset 0,22 DKK vilket
motsvarar ett värde om ca 81840 DKK. Han har samma datum utnyttjat de
återstående 48400 teckningsrätterna till genomsnittspriset 2,63 SEK motsvarande
ett värde om 127292 SEK. Hans totala innehav i SAS AB efter transaktionen
uppgår till 78400 aktier.

Nielsen Carsten Bardup, arbetstagarrepresentant i styrelsen har den 1 april
utnyttjat alla sina 20734 teckningsrätter i SAS AB till genomsnittskursen 2,63
SEK, vilket motsvarar ett värde om 54530 SEK. Hans totala innehav i SAS AB
uppgår efter transaktionen till 22215 aktier.

Robin Kamark, Senior Vice President, har den 1 april utnyttjat alla sina 182000
teckningsrätter i SAS AB till genomsnittskursen 2,63 SEK, vilket motsvarar ett
värde om 478660 SEK. Hans totala innehav i SAS AB uppgår efter transaktionen
till 195000 aktier.

Peter Toft Berg, Vice President, har den 1 april utnyttjat alla sina 5054
teckningsrätter i SAS AB till genomsnittskursen 2,63 SEK, vilket motsvarar ett
värde om 13292 SEK. Hans totala innehav i SAS AB uppgår efter transaktionen till
5415 aktier.

Johan Törngren, Senior Vice President, har den 1 april utnyttjat alla sina 29400
teckningsrätter i SAS AB till genomsnittskursen 2,63 SEK, vilket motsvarar ett
värde om 77322 SEK. Hans totala innehav i SAS AB uppgår efter transaktionen till
31500 aktier.

Förytterligare information, vänligen kontakta
Sture Stölen, Head of SAS Group Investor Relations, +46 70 997 1451.


SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden
och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande den 2 april 2009 kl 07:00.