Finansdepartementet

Inte aktuellt med dispens för Stockholms läns landsting

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2003 10:59 CEST

Med anledning av en felaktig rubrik i Dagens Nyheter vill kommun- och
bostadsminister Lars-Erik Lövdén ge följande kommentarer.
- Stockholms läns landsting har haft underskott i flera år och måste nu
uppnå en budget i balans och genomföra nödvändiga strukturförändringar.
I dagens DN har rubriksättningen om detta en felaktig vinkel.
Lagstiftningen medger inte någon dispens från balanskravet.

Ulrika Borg
Pressekreterare
08-4051599
070-5751599