Mobergs Produktkontroll AB

Inte bara en metalldetektor

Pressmeddelande   •   Jul 19, 2012 12:13 CEST

När plastavfall och kasserade produkter ska återvinnas finns alltid risken för föroreningar där metallpartiklar utgör det största hotet. En metalldel som följer med produkten vid malning förstör inte bara knivarna i kvarnen utan riskerar skada skruv och foder i extruder eller fastna i formverktyg.

Med metalldetektorer i materialflödet förhindras maskinskador och produktionsstörningar vilket i sin tur höjer produktiviteten och lönsamheten. Till skillnad från magneter hittar metalldetektorerna alla slags metaller d v s även rostfritt stål och aluminium samt även metall ingjuten eller inkapslad i plast.

Metalldetektorer kan integreras i kundens transportör men ställer speciella krav på inbyggnaden i form av stabilitet, metallfri zon, antistat-funktion och galvaniska isoleringar i stativet. För att ge optimal prestanda och en nyckelfärdig störningsfri inbyggnad presenterar nu Mobergs ett nyutvecklat koncept standardiserade bandtransportörer under namnet PLASTICON från den tyska tillverkaren S+S.

För tunneldetektorer i serien DLS erbjuds PLASTICON-XL och för de underliggande plattdetektorerna ELCON erbjuds PLASTICON-S. Med den robusta konstruktionen är de lämpliga som inmatningsband till granuleringskvarnar och shredders. Benstöden är höj- och sänkbara i båda ändar för maximal flexibilitet.

För bilder och mer information kontakta Fredrik Moberg, e-post: fredrik@mobergs.com, tel: 040-6808061, mobil 0703-292020.

Mobergs Processkontroll AB levererar kompletta lösningar för detektering, sortering och avskiljning av metaller och andra främmande föremål i olika produkt- och materialflöden.
Med komponenter och system från välkända europeiska tillverkare konstrueras och tillverkas kundanpassade lösningar för tillverknings-, process- och återvinningsindustrin.

MOBERGS Processkontroll AB, www.produktinspektion.se