Nacka församling

INTE ETT LIV TILL

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2017 11:33 CEST

Situationen för ensamkommande flyktingungdomar i Sverige är akut. Den långa väntan på asylbesked, oron och otryggheten är svår och plågsam att hantera. Flera av dessa ensamkommande unga har till och med valt att ta sina liv. Nu vill vi hedra deras minne och samla alla goda krafter i vårt närområde som kämpar för att de unga som ännu är här ska få ett så värdigt och tryggt liv som möjligt.


– I mitt arbete som diakon är jag oroad över alla de unga människor jag möter som befinner sig i den här svåra situationen. De som har fått avslag på sin asylansökan, som saknar bostad och inte har något att återvända till. Jag möter dem som säger ”Jag dör hellre här än att vara tvungen att åka till ett land jag inte har någon anknytning till, där jag ändå kommer att dö” säger Pernilla Landin, diakon i Nacka församling.

– Jag har mött flera människor som berättat om ensamkommande unga som valt att ta sitt liv här i Sverige. De har inte fått någon minnesstund eller möjlighet att ta avsked av dem, ingenting. Det minsta vi som kyrka kan göra är att ge dem en minnesstund. Vi vill inte att ytterligare en ung människas liv ska gå till spillo. Det är vårt uppdrag som medmänniskor, menar Pernilla Landin.

Därför säger vi INTE ETT LIV TILL. Delta i minnesstunden på Fisksätra torg 19 maj kl 16.00-18.00.

Kontakt:

Pernilla Landin, diakon, 08-546 06 186, pernilla.landin@svenskakyrkan.se
Carl Dahlbäck, kyrkoherde, 08-546 06 132, carl.dahlback@svenskakyrkan.se