Saco

Inte överraskad över friande dom

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 15:49 CEST

- Jag är inte överraskad över Europadomstolens utslag, säger SACO-ordföranden Anna Ekström. Vår uppfattning har hela tiden varit att Arbetsdomstolen är en opartisk domstol och att det inte går att urskilja ett gemensamt partsintresse hos de av domstolens ledamöter som utses av de centrala arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna.

- Det är bra att Europadomstolen nu har gjort samma bedömning, säger Anna Ekström.

För ytterligare kommentarer kontakta Anna Ekström, 070-549 35 50 eller SACO:s chefsjurist Lena Maier, 070-872 21 26.

Här en länk till domen: http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=7&portal=hbkm&action=html&highlight=&sessionid=824683&skin=hudoc-en