Socialdemokraterna

"Inte säkert att vi kommer att delta i regeringens socialförsäkringsutredning"

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 14:57 CET

Idag överlämnar Anna Hedborg slutbetänkandet av socialförsäkringsutredningen till regeringen. I samband med överlämningen ger Tomas Eneroth (s), vice ordförande i socialförsäkringsutskottet, sin och socialdemokraternas syn på möjligheterna att konstruktivt kunna delta i en kommande parlamentarisk socialförsäkringsutredning.

- Anna Hedborgs utredning är ett intressant underlag för kommande diskussioner om socialförsäkringarna och dess utformning. Dessvärre ser förutsättningarna för en bred reform på området nu avlägsen ut. Det säger Tomas Eneroth (s), vice ordförande i socialförsäkringsutskottet.

- Regeringen har önskat en bred socialförsäkringsreform. Ser inte socialförsäkringsminister Christina Husmark Persson att det blir problem att komma överens om en bred socialförsäkringsreform när regeringen gör stora ingrepp i trygghetssystemen?

- Vi socialdemokrater har också önskat en bred socialförsäkringsreform. Det har vi gjort därför att vi är övertygade om att hållbara trygghetsförsäkringar förutsätter såväl en djup förankring i samhällslivet som en bred uppslutning i riksdagen. Men när regeringen nu i sin budgetproposition bryter pensionsöverenskommelsen, river ner arbetslöshetsförsäkringen och dessutom genomför omfattande försämringar i sjukförsäkringen måste vi självklart noga överväga vårt deltagande i en kommande socialförsäkringsutredning.

- Om regeringen menar allvar med ambitionen att få en bred förankring kring socialförsäkringarna är det rimligt att man avstår från att montera ner arbetslöshetsförsäkringen. Vi Socialdemokrater vill utveckla socialförsäkringarna, inte avveckla dem. Höjningen av taken i sjukförsäkringen var en viktig åtgärd för att stärka legitimiteten i försäkringen. Nu går den borgerliga regeringen motsatt väg genom att sänka taket. Ett generellt trygghetssystem med stark riskutjämning och solidarisk finansiering - där finns grundpelarna i vår modell för hållbara socialförsäkringar, avslutar Tomas Eneroth (s).

För mer information
Krissi Johansson
Politisk sekreterare
070-2699122
krissi.johansson@riksdagen.se

Tomas Eneroth
Riksdagsledamot
070-530 42 24
tomas.eneroth@riksdagen.se

Dan Lundqvist
Pressekreterare
070-5910012
dan.lundqvist@riksdagen.se


Läs mer om vår politik på http://www.socialdemokraterna.se