Huddinge kommun

Inte säkert för människor i Vårby Gårds centrum!

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 15:48 CET

Centrumanläggningen i Vårby Gård har under lång tid vanskötts. Miljön är under all kritik och knappast värdig ett bostadsområde. Därför har vi nu anmält Vårby Gårds centrums långt gångna förfall till miljö- och samhällsbyggnadsnämnderna. Vi menar att människors liv och lem är i fara och att åtgärder måste vidtas!

Vårby Gårds centrum har takplattor som är trasiga, el-ledningar som hänger öppet, rullband som står stilla och som dessutom blir mycket hala vid våt väderlek. Fallolyckor på rullbanden har redan förekommit. Vatten svämmar över i centrumet, vilket kan vara särskilt allvarligt i lokaler där livsmedel hanteras. I garaget är infarten provisoriskt tillrättalagd med plåtskivor och betonggolvet är så nedslitet att armeringsjärnen är synliga. 

Detta är inte acceptabelt. Därför har vi Socialdemokrater nu krävt att miljö- och samhällsbyggnadsnämnderna vidtar åtgärder så att människor kan vistas tryggt¨och säkert i centrumet.

För mer information, kontakta 

Kemo Ceesay, Ordförande för Vårby Socialdemokratiska förening,                                                  076-235 71 14

Ann-Marie Högberg, Oppositionsråd (S), 070-879 00 93