Nyhetsbrevet Vi Resenärer

Inte snabbare men dyrare med SJ:s nya snabbtåg på Dalabanan

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2012 15:27 CEST

I början av november kommer SJ:s nya snabbtåg att ersätta de vanliga lokdragna tågen i  ett antal  avgångar  mellan Falun och Stockholm. Det gäller avgångarna 06.11, 11.35 och 17.37 från Falun och 07.14, 13.44 samt 16.44 från Stockholm. Vad betyder detta för resenärerna?

Det nya tåget är inget snabbtåg. Det har samma fartegenskaper som regionaltågen i Bergslagen och samma topphastighet som SJ 2000.  Det är dock något snabbare än de vanliga lokdragna tågen men det kan inte utnyttjas på Dalabanan. Enligt SJ kan inte persontågen gå snabbare än godstågen på Dalabanan.

Det har betydligt färre sittplatser. Det nya tåget har 234 sittplatser, varav 61 i första klass,  men tillåter inga stående resenärer. De lokdragna tågen har oftast 425 sittplatser, varav 51 i första klass. För att åka med dessa tåg behövs ingen sittplatsbiljett, vilket ökar deras kapacitet väsentligt.  Det går att öka och minska antalet sittplatser i de vanliga tågen genom en anpassning av antalet vagnar. Denna flexibilitet har inte det nya tåget.

Priserna går upp.  Det blir i allmänhet dyrare att åka med SJ 3000 än med de lokdragna tågen. SJ:s  priser varierar som bekant så det är svårt att göra jämförelser men prisnivån kan gå upp med cirka 20 % om man tar hänsyn till att sittplatsbiljett ingår i det nya tågets priser. Det blir väsentligt mycket dyrare för studenter och andra som brukar åka utan sittplatsbiljett.

En guldgruva för SJ.  Att SJ valt att ersätta de lokdragna tågen, X 2000 är också ett lokdraget tåg, med dessa motorvagnar  beror sannolikt på att de är billigare att köpa in och köra. De har ju inget lok och kräver ingen extra personalinsats vid ändstationerna. Att dessutom  minska antalet sittplatser ökar lönsamheten ytterligare. Det blir färre tomma platser.

Moratågen går som tidigare. SJ ändrar inte fordonstyp i tågen Stockholm-Mora, vilket är av yttersta vikt för turistnäringen. Med vanliga lokdragna tåg kan kapaciteten anpassas till efterfrågan.

Många kritiska röster höjs. Många av de som pendlar på Dalabanan har genom Facebook uttryckt sitt missnöje med informationen kring de nya tågen. Det är i första hand inte högre komfort som efterfrågas utan tåg som alltid går och som kommer fram i tid. Man måste kunna lita på tåget!

Vi följer utvecklingen med fler pressmeddelanden och reportage.

Idégruppen Vi Resenärer
Jan-Åke Bosell
www.vireser.se

 

Idégruppen Vi Resenärer har sedan 1993 bevakat utvecklingen inom kollektivtrafiken med utgångspunkt från konsumentens/resenärens önskemål. Vi är helt vanliga resenärer och tillika bilister som önskar att kollektivtrafiken kunde bli ett attraktivt komplement till bilismen.