Konsumentverket

Inte tillåtet att marknadsföra snabba krediter

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2010 15:53 CET

I januari 2010 utfärdade Konsumentombudsmannen, KO, ett förbudsföreläggande mot Meddelandelån Sverige AB. Företaget förbjöds möjligheten att framhäva argument för en mycket snabb kredit som ett avgörande argument i förhållande till övriga kreditvillkor.

Sedan dess har Meddelandelån marknadsfört krediter med möjligheten att få en mycket snabb kredit genom att använda sig av uttrycken ”snabblån” och ”Pengarna inom 15 minuter” på TV4:s text-TV. Enligt KO bröt detta mot förbudsföreläggandet och stämde därför Meddelandelån i Stockholms tingsrätt för att begära ut vitet.

Meddelandelån Sverige AB ville få vitet jämkat, då de ansåg att marknadsföringen skett av misstag och att ett så stort vite skulle drabba företaget orimligt hårt.

Tingsrätten går helt på KO:s linje och utdömer hela vitesbeloppet då det inte finns skäl för jämkning av beloppet.

Konsumentverket är en statlig myndighet med uppgift att ta tillvara konsumenternas intressen. Konsumentverket finns i Karlstad där cirka 120 personer arbetar med konsumentfrågor av skiftande slag. Varor och tjänsters säkerhet, företagens reklam och avtalsvillkor, privatekonomi samt konsumentrelaterade handikapp- och miljöfrågor är några av våra områden. Vi utbildar också kommunernas konsumentvägledare, samhällsvägledare samt budget- och skuldrådgivare. Dessutom bevakar vi konsumenternas intressen inom EU. En annan central uppgift är att föra ut aktuell och relevant information till konsumenterna på vår webbplats www.konsumentverket.se.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som strävar efter att vara fri från diskriminering och ge alla lika möjligheter.