Blue Publishing

Inte utan mina söner-mamman i hovrätten

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 10:35 CET

22–23 februari 2010 skrivs ett nytt kapitel i historien om kidnappningen av George Pesors barn – dramat som berättas i Ingrid Carlqvists bok Inte utan mina söner. Mamman, som i boken kallas Liselotte, ska i Svea hovrätt försvara sitt agerande som hon i tingsrätten dömdes till tio månaders fängelse för. I domen står:

Liselotte NN har inte endast passivt underlåtit att återföra barnen till fadern efter umgängestiden vilket sannolikt inte varit straffbart, utan hon har såsom åklagaren gjort gällande och som utretts i målet, vidtagit en rad aktiva åtgärder för att motverka faderns rätt att utöva vårdnaden. Skälet härför är desto starkare efter den 6 november 2008, från vilken tid Georg Pesor haft ensam vårdnad om barnen. Tingsrätten anser emellertid att även hennes handlande under den gemensamma vårdnaden genom bortförande skiljt fadern från vårdnaden. Några beaktansvärda skäl för detta har inte visats. De vaga och i sig osannolika uppgifterna från Liselottes sida om hennes rädsla för att George Pesor kunde tänkas ta livet av henne och barnen är inte av beskaffenhet att tas på allvar och lämnas av tingsrätten utan avseende.

Liselotte NN skall sålunda fällas till ansvar för egenmäktighet med barn. Med hänsyn till att barnen under sex månader fråntagits möjligheten till skola och invand hemmiljö, liksom kontakt med sin far, skall brottet bedömas som grovt. Vid denna bedömning beaktar tingsrätten även att brottet varit planerat, vilket framgår av telefonsamtalet med Oliver, och att det utförts med viss förslagenhet – hon har inte använt egen bil och inte betalkort.

För detta mycket allvariga brott kan – trots att Liselotte NN inte tidigare dömts för brott – annan påföljd än fängelse inte komma i fråga.”

Rättegången börjar i Svea Hovrätt måndagen 22 februari kl 09.30. George Pesor kommer inte att vara på plats, i stället spelas videoförhören med honom från tingsrätten upp. George Pesor finns dock tillgänglig för kommentarer via mejl eller telefon från Melbourne.

Den tilltalade mamman finns däremot på plats för den som vill höra hennes version av kidnappningsdramat. Kompletterande förhör hålls med henne tisdagen 23 februari.