Kulturdirekt

Integration - Identitet - Civilsamhälle SV Arena

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2013 14:22 CET

Sverige har en stark tradition av engagemang och deltagande i civila samhället. Men det gäller inte alla. Andelen utlandsfödda svenskar som deltar i civilsamhället är låg jämfört med andelen infödda. Många upplever att de har liten möjlighet att tillvarata sina medborgerliga intressen. Med anledning av en kommande forskningsrapport bjuder Sektor3 och Studieförbundet Vuxenskolan in till ett samtal om civila samhällets roll i integrationen.

Tillsammans med Fores ger Sektor3 och Studieförbundet vuxenskolan i vår ut en rapport, skriven av Lisa Kings på temat civilsamhälle och integration. I fokus för rapporten står vilken roll det civila samhället har för att stimulera utlandsfödda svenskars deltagande i samhällets olika sfärer. Med anledning av den kommande rapporten arrangerar Studieförbundet vuxenskolan och Sektor3 ett seminarium på temat integration, identitet och civilsamhälle. Forskaren Lisa Kings inleder utifrån den kommande rapporten, följt av ett samtal med företrädare för tre organisationer bildade på etnisk grund.

Medverkande:
Lisa Kings , doktor i sociologi, Södertörns Högskola
Afram Yakoub, Assyriska riksförbundet
Louise Ling-Vannerus, Svenskar i Världen
Amadeu Batel, SIOS - samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige
Moderator, Anna Ardin, ansvarig för välfärdsfrågor på Sektor 3.

Var? Hos Studieförbundet Vuxenskolan, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm.
När? Den 5 februari 15.00 - 16.30.
Anmälan? Seminariet är gratis, anmäl dig här.

Ett samarbete mellan Sektor3 och Studieförbundet Vuxenskolan

Om Sektor3 Sektor3 - Tankesmedjan för det civila samhället synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen av civila samhällets organisationer. Utgångspunkten är att Sverige behöver mer av den kraft som finns i allt från knattefotboll till kooperativa företag och ideella org anisationer. Via egna rapporter, seminarier, rundabordssamtal och andra aktiviteter vill vi lyfta och vrida på perspektiv.

KONTAKT
anna.ingels@sv.se


____________________________________________________________________
Om Kulturdirekt
Kulturdirekt samlar Stockholms fria kulturliv på webben och i Kulturhuset vid Sergels torg. Som medlemsförening är vårt primära syfte är att underlätta mötet mellan Stockholmsregionens kulturarrangörer och kulturkonsumenter. Vi är det fria kulturlivets demokratiska plattform där alla medlemmar, på lika villkor, ska ha möjlighet att exponeras i ett relevant och kvalitativt forum.