SWEDWISE AB

Integrationsexperterna Swedwise och MuleSoft bjuder in företag att vinna integrationstävling

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2016 10:00 CET

Swedwise kommer att erbjuda sina integrationsexperter till en utvald organisation under "The Nordic Integration Race", november den 29:e.

Swedwise erbjuder sina integrationsexperter till en utvald organisation under "The Nordic Integration Race", november den 29:e. Eventet kommer att genomföras tillsammans med vår partner MuleSoft, och siktar på att hjälpa en organisation att påbörja sin digitaliseringsresa. MuleSoft är leverantör av Anypoint Platform, som ger möjligheter att koppla ihop applikationer, data och apparater, genom API-först konnektivitet, både on-premises och som moln-lösning.

Integration som lagsport

"Allt du behöver göra är att berätta om dina integrationsutmaningar. Vi kommer att välja ut och bjuda in en organisation som kommer till vårt kontor i Stockholm där vi i en kreativ miljö, kommer att släppa lös en grupp lösningshungriga konsulter, med uppgiften att skapa och bygga en 'proof-of-concept' lösning av den utvalda kundens integrationsutmaning. Detta sker kostnadsfritt under en eftermiddag," säger Henrik Mörner, Key Account Manager, Swedwise. "Haken, med det hela är? Om vi inte löser utmaningen, kommer inte våra lösningskonsulter att få följa med på efterföljande middag på en av Stockholms stjärnkrogar!"

Snabb lösning på komplexa problem

Målet med detta event är att visa organisationer att lösningen på dagens digitalisering inte alltid behöver vara så svåra eller långvariga att nå. "Detta är ett fantastiskt initiativ av Swedwise, och jag rekommenderar alla att ansöka om att deltaga," säger Dwight Maanster, Strategic Account Executive, MuleSoft. "Dagens integrationsutmaningar kräver nästa generations lösningar både på plats och i molnet. Swedwises event kan snabbt adressera många användarfall, såsom APIer (MuleSofts Anypoint Platform) traditionell EDI-meddelanden, applikationsintegration, dataintegration och annan B2B såväl som nya digitala affärer och IoT-behov. Jag ser verkligen fram emot dessa utmaningar."

Ta del av expertis på djupet

Swedwise levererar IT lösningar till manga branscher såsom hälso- och sjukvård, energi, försäkring, logistik, telekom och tillverkning, med kunder som Stockholms Läns Landsting (SLL), Geodis Wilson, Benders, och 3 (Hi3G).

Hur deltar man i Nordic Integration Race?

Vill du vara med? Beskriv kortfattat dina integrationsutmaningar och din roll, skicka till Henrik Mörner på Henrik.morner@swedwise.com. Swedwise kommer att välja ut en organisation, och bjuda in en eller flera representanter att ta del av vårt fantastiska event där vi bjuder på insikt, expertis och erfarenhet, såväl som chansen att diskutera med våra integrationsexperter. För mer information, vänligen se hemsidan.

Om Swedwise

Swedwise är specialiserade på att hjälpa organisationer skapa snabbare och mer flexibla informationsflöden utan att kompromissa när det gäller säkerhet och integritet av nuvarande eller kommande system. Våra certifierade konsulter och utvecklare I systemintegration, APIer och EDI är hängivna skapare av säkra, driftssäkra och ger er kontroll av era informationsprocesser. Swedwise levererar IT lösningar till många vertikaler såsom hälso- och sjukvård, energi, försäkring, logistik, telekom och tillverkning, med kunder som Stockholms Läns Landsting (SLL), Geodis, Benders, och 3 (Hi3G) m.fl.

Om Mulesoft

MuleSoft gör det enkelt att koppla ihop applikationer, data och apparater. MuleSofts Anypoint Platform™ gör det möjligt att frigöra applikationer och data genom API-först konnektivitet, både på plats och i molnet. Organisationer i över 60 länder, från nya, snabbväxande företag till stora Global 500 organisationer, använder MuleSoft för att uppfinna snabbare och transformera deras verksamhet bättre.

Press Release in English follows:

3rd November 2016, Stockholm

Integration Experts Swedwise And MuleSoft Invite Companies To Win The Integration Race

Integration-solutions experts Swedwise are to offer their knowledge to a selected organisation during the "Nordic Integration Race", on 29th November. The event is held in association with partners MuleSoft, and aims to help businesses overcome the challenges of digitalisation. MuleSoft are providers of the "Anypoint Platform", which enables organisations to connect applications, data and devices, through API-led connectivity, both on-premises and in the cloud.

Integration as a team sport

“All you need to do is tell us about your integration challenges. We will then select an organisation to join us at our Stockholm offices where in a creative atmosphere, our solution-hungry developers will attempt to come up with a proof of concept - free of charge - during a one-day integration sprint,” said Henrik Mörner, Key Account Manager Swedwise. “The catch? If we don’t solve it, our developers forfeit a fantastic dinner with you at a premier Stockholm restaurant!”

Quickly reach a solution that works

The goal of this event is to help organisations address the challenges bought on by digitalisation. "This is a great initiative from Swedwise and I encourage organisations of all types to get involved,” said Dwight Maanster, Strategic Account Executive, MuleSoft. “Today’s integration challenges require next generation capabilities across the cloud and on-premises. Swedwise’s event is a great way to address many use cases, including integration (MuleSoft's Anypoint Platform) traditional EDI messaging, and requirements for application integration, data integration and B2B as well as new digital business and IoT needs. I look forward to seeing the challenges!”

Benefit from in-depth expertise

Swedwise provide IT solutions to organisations within many business verticals including healthcare, energy, insurance, logistics, telecoms and manufacturing, with customers including Stockholm County Council (SLL), Geodis Wilson, Benders, and 3 (Hi3G).

How to take part in the Nordic Integration Challenge

Do you want to take part? Describe your systems integration challenges and your role in it, to Henrik.morner@swedwise.com. Swedwise will then select representatives of one organisation to take part in this great opportunity to gain insight and experience, as well as speak freely with leading integration experts. For more information on how to apply, please visit www.swedwise.com.

About Swedwise

Swedwise specialises in helping organisations create faster and more flexible information flows without compromising the security or integrity of existing and future systems. Our certified consultants in systems integration, APIs and EDI are dedicated to creating complete security, reliability and control of your information processes. Organisations from many business verticals turn to Swedwise for trusted expertise including Stockholm County Council, Benders, Hi3G Access (3), B&B Tools, Rexel, Geodis Wilson and more.

About Mulesoft

MuleSoft makes it easy to connect the world's applications, data and devices. MuleSoft’s Anypoint Platform™ enables companies to unlock the full potential of their applications and data through API-led connectivity, both on-premises and in the cloud. Organisations in over 60 countries, from emerging companies to Global 500 corporations, use MuleSoft to innovate faster and transform their businesses.

/END

Swedwise är specialiserade på att hjälpa organisationer skapa snabbare och mer flexibla informationsflöden utan att kompromissa när det gäller säkerhet och integritet av nuvarande eller kommande system. Våra certifierade konsulter och utvecklare I systemintegration, APIer och EDI är hängivna skapare av säkra, driftssäkra och ger er kontroll av era informationsprocesser. Swedwise levererar IT lösningar till manga vertikaler såsom hälso- och sjukvård, energi, försäkring, logistik, telekom och tillverkning, med kunder som Stockholms Läns Landsting (SLL), Geodis Wilson, Benders, och 3 (Hi3G) m.fl.