Know IT AB (publ.)

Integrationslösning till final i internationell utvecklartävling

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2007 11:56 CET

Den av Know IT utvecklade integrationslösningen för ett gemensamt logistikflöde och distribution av mejerivaror har nominerats till final i Microsofts Retail Developer Application Awards för Europa, Mellanöstern och Asien. Know IT har nominerats som enda svenska bidrag av Microsoft. Finalen kommer att avgöras i Düsseldorf den 27 februari 2007.

Mejeriaktörerna Arla Foods, Milko, Skånemejerier och Norrmejerier har regionala marknader men vissa av deras produkter efterfrågas över hela landet. För att skapa en kostnadseffektiv hantering skapade Know IT en central integrationslösning som kopplar samman mejeriernas olika affärssystem. Lösningen gör det möjligt att utnyttja befintlig logistik- och transportkapacitet på ett effektivare sätt för att möta kundernas efterfrågan av olika produkter.

Lösningen är utvecklad i Microsoft .NET och BizTalk Server med ett löst kopplat processtöd. Know IT har använt sig av sitt koncept Integrationsfabriken där best practises och integrationsmönster används för att skapa en lösning med hög dynamik och återanvändbarhet.

Uppdragsgivare är FRAS Integration AB som bildats av mejerierna för att förvalta den IT-tjänst/integrationslösning som utvecklats.

– Den nya affärsmodellen, med ett produktsortiment för försäljning över hela landet för varje mejeri, bygger på att vi kan använda våra befintliga logistikresurser. Det kräver i sin tur informationsöverföring mellan varje mejeris affärskritiska system. Utan en integrationslösning som knyter ihop de olika systemen hade vi inte kunnat genomföra samarbetet, säger Thomas Lindgren, VD FRAS Integration AB.

– Vi är mycket glada över att vår integrationslösning får denna välförtjänta uppmärksamhet. Tack vare en mycket driftsäker och robust integrationslösning har vi bidragit till en positiv affärsutveckling för de svenska mejerierna, säger Anders Kingstedt, integrationsansvarig på Know IT.


Know IT AB (publ) är ett IT-konsultbolag som bidrar till företags och organisationers framgångar genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande processer, funktioner och IT-lösningar. Verksamheten omfattar strategisk rådgivning, systemutveckling och applikationsförvaltning - från utredning och uppbyggnad av system i komplexa miljöer till kommunikations-/gränssnittslösningar som integrerar olika kanaler och information. Know IT etablerades 1990 och har idag mer än 700 medarbetare representerade på 17 orter i Sverige och i Oslo i Norge. Know IT AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm. För mer information om Know IT besök gärna www.knowit.se

För mer information kontakta
Anders Kingstedt, ansvarig för Integrationslösningen FRAS, Know IT Stockholm AB (publ), 08-700 66 00
eller
Patrik Syrén, informationschef, Know IT AB (publ), 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30