Moderaterna

Integrationspolitiken: Ta ansvar - och ställ krav

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2006 16:53 CEST

Pressmeddelande

2006 03 29

Riksdagsledamot
Tobias Billström
0708 - 38 32 41

- Vi vill att den som anhöriginvandrar till Sverige skall omfattas av ett
försörjningskrav för sig själv och för eventuella familjemedlemmar. Dagens
beslut i riksdagen innebär att integrationspolitikens grundsats, att man
skall arbeta och göra rätt för sig, åsidosätts. Detta är orimligt.

Det säger Tobias Billström, moderaternas integrationspolitiske talesman,
efter att riksdagen beslutat att anta regeringens förslag till
införlivande av EU-direktiv kring bland annat familjeåterförening.

- Sverige skall ha en generös flyktingpolitik och en öppenhet vad gäller
anhörigåterförening. Men en förutsättning för att detta skall kunna
fungera är att det ställs krav på upplysning om makars
underhållsskyldighet gentemot varandra och på individers eget
försörjningsansvar. Alla som kommer till Sverige skall arbeta och göra
rätt för sig.

- Regeringen väljer nu tillsammans med stödpartierna att åsidosätta
grundläggande principer för en framgångsrik integrationspolitik. Det är
sorgligt att se och höra. Men å andra sidan visar det också svenska folket
behovet av en ny regering som tar dessa avgörande frågor på allvar.

__________________
Roberta Alenius
Pressekreterare, Moderata samlingspartiet
Press Secretary, The Moderate Party
Moderaternas riksdagskansli
100 12 Stockholm

+46-8-786 57 88
+46-73-682 81 13