Studieförbundet Bilda

Integrationsprojekt med folkmusik som verktyg beviljas stöd

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2016 09:38 CEST

I höst arrangerar Studieförbundet Bilda visstugor på asylboenden i Västerbotten och Norrbotten tack vare stöd från PostKodLotteriets Kulturstiftelse. Idén att asylsökande och etablerade svenskar möts för att lära sig varandras sånger stöttas med 85 000 kr.

PostKodLotteriets Kulturstiftelse efterlyste i våras lokala kulturprojekt med ambitionen att minska utanförskap, rädsla och polarisering i samhället. Av över 300 inkomna projektidéer blev Bildas visstugor en av de 14 utvalda inom temat Initiativ för ett välkomnande samhälle.

-Med Visstugorna får nyanlända och etablerade svenskar möjlighet att mötas genom visor, sång och musik. På så vis tar projektet vara på svenska traditioner samtidigt som andra kulturers traditioner lärs ut, säger Lisa Lestander, projektledare och folkmusikkonsulent på Studieförbundet Bilda Nord.

Till visstugorna bjuds även de som bor i närheten av asylboenden in att delta liksom andra intresserade ur allmänheten. Just nu etablerar projektet kontakter med asylboenden och ledare som är intresserade av att arrangera och leda visstugor. Klara orter är Umeå, Råneå, Gunnarsbyn, Boliden och Bureå. Projektet pågår till oktober 2016 med förhoppning om förlängning.

Projektet är en del av Studieförbundet Bildas arbete för nyanlända.

Har du tips på ett asylboende i ditt närområde?
Är du intresserad av att leda en serie visstugor?

Kontakta:
Lisa Lestander, folkmusikkonsulent
lisa.lestander@bilda.nu
070 046 36 81

Presskontakt
Maja Rintala, kommunikatör
maja.rintala@bilda.nu
073-9252561

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.