I C- The Integrative Care Science Center

Integrativ vård halverade behov av smärtläkemedel

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2014 10:11 CEST

Efter integrativ vård mot smärta på Vidarkliniken halverades förskrivningen av smärtläkemedel för de patienter som vårdats. Matchade patienter i vanlig sjukvård däremot nästan dubblerade sin användning. Det visar en unik studie som nu publicerats i den ansedda vetenskapliga tidskriften PLOS ONE.

Studien har gjorts av forskare anknutna till IC – Integrative Care Science Center, Karolinska Institutet, Göteborgs universitet, Samueli Institute i USA samt universiteten i Coburg och Bad Tölz i Tyskland. Det är en så kallad registerstudie, som bygger på data från Stockholms Läns Landsting och Socialstyrelsens läkemedelsregister. I studien ingick 213 kvinnor som fått vård vid Vidarkliniken och 1050 matchade kontrollpatienter inom den vanliga vården inom Stockholms Läns Landsting, totalt 1263 patienter. 

Förskrivningen av smärtlindrande receptbelagda läkemedel uppmättes för båda grupperna 90 dagar och 180 dagar före och efter första vårdtillfället. De patienter som fick integrativ antroposofisk vård vid Vidarkliniken hade halverat sin förskrivning 90 dagar efter första vårdtillfället, medan de patienter som fick vanlig vård hade fått en nästan dubblerad förskrivning av smärtläkemedel. Vid 180 dagar var skillnaderna mellan grupperna ännu större. Före vårdinsatserna uppvisade patientgrupperna däremot inga signifikanta skillnader i förskrivning. Studien visar även att antalet återbesök inom slutenvården tycks vara lägre för smärtpatienter som fick den integrativa vården.

– Skillnaderna i förskrivning av smärtstillande läkemedel och återbesök i slutenvården indikerar att det kan vara möjligt att göra både mänskliga och ekonomiska besparingar när det gäller smärtpatienter. Vad de uppmätta skillnaderna mer i detalj beror på och vad integrativa angreppssätt kan innebära för exempelvis sjukvårdskostnader, sjukskrivningar och produktionsbortfall är angelägna områden för fortsatt forskning, säger Torkel Falkenberg, docent och verksamhetschef för IC.

Smärta berör i olika grad över en halv miljon människor i Sverige med ett högt pris i mänskligt lidande och åtskilliga tiotals miljarder kronor i uppskattade totala samhällskostnader.

Här finns studien: Opposite drug prescription and cost trajectories following integrative and conventional care for pain - a case-control study. PLOS ONE.

För mer information:

Torkel Falkenberg, docent och verksamhetschef för IC - The Integrative Care Science Center, 

070-618 38 68, 08-554 80 500

torkel.falkenberg@integrativecare.se

www.integrativecare.se