AFA Försäkring

Integrera hälsa och arbetsmiljö i årsredovisningen

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2006 08:37 CET

Sedan den 1 juli 2003 är organisationers redovisning av sjukfrånvaron obligatorisk. Årsredovisningen ska innehålla uppgifter om sjukfrånvaro och redovisningen mellan privata företag, kommuner, landsting och statliga myndigheter ska vara jämförbar. På så sätt synliggörs hälsa och arbetsmiljö.

För att skapa intresse och öka förståelsen för utvecklingen av hälsobokslut arrangerar AFA Försäkring ett seminarium om hälsobokslut för alla som arbetar med arbetsmiljö- och hälsofrågor. Forskare från högskolan i Mälardalen föreläser och på plats finns också organisationer som berättar hur de har gått tillväga i sitt arbete med hälsobokslut.

Media välkomnas!

Datum 16 mars 2006
Tid 12.30 - 17.00 (enklare lunch serveras från 11.30)
Lokal AFA Försäkring
(Hörsalen)
Klara södra kyrkogata 18
Stockholm

Anmälan sker på seminarium@afa.se

Välkommen!

För ytterligare information kontakta
Petra Lundberg, projektledare Arbete och Hälsa, AFA Försäkring, 08-696 48 07, 0708-93 93 61
Johanna Sarfati, pressansvarig Arbete och Hälsa AFA Försäkring, 08-696 48 18, 0708-93 95 18

AFA Försäkring administrerar avtalsförsäkringar, bestämda i kollektivavtal eller andra överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter. Försäkringarna ger stöd vid sjukdom, arbetsbrist, dödsfall och arbetsskada. Fler än tre miljoner människor omfattas av minst en av dessa försäkringar. En viktig del av verksamheten är också att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljö och folkhälsa. AFA Försäkring ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afa.se