SwitchCore AB

Intel lägger volymorder hos SwitchCore - initial beställning på 4,5 MSEK

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2003 09:26 CEST

SwitchCore meddelar att Intel har lagt en order på 4,5 miljoner kronor avseende integrerade kretsar för datakommunikation. Ordern avser de gemensamt utvecklade produktversionerna av CXE-16 och CXE-2010 med beräknade leveranser under senare delen av 2003.

Intel kommer att förutbetala ordern på 4,5 miljoner kronor i sin helhet i enlighet med gällande avtal för att kompensera SwitchCore för den kapitalbindning som uppstår. De ytterligare royaltyintäkter som Intels försäljning ger upphov till kommer att avräknas mot tidigare förutbetald royalty.

"Vi är mycket nöjda med att Intel nu lägger sin första volymorder", säger SwitchCores VD Henric Isacsson. "Intel har därmed åter visat sitt förtroende för SwitchCore och våra produkter och vi ser positivt på Intels pågående satsning inom Gigabit Ethernet."

För mer information kontakta;
Maria Rydén-Persson, CFO SwitchCore
E-post: Maria.Ryden-Persson@switchcore.com Mobil: 073-429 25 65

Om SwitchCore:
SwitchCore AB utvecklar, marknadsför och säljer integrerade kretsar för data och Internetkommunikation. Kärnan i SwitchCore är den egenutvecklade CXE-teknologin, som innebär att kapaciteten i data- och Internetväxlarna väsentligt kan ökas. Med SwitchCores komponenter kan kunden minska tillverkningskostnaden för den kompletta produkten och korta ledtiden till marknaden. Kunder och samarbetspartners är tillverkare och leverantörer av nätverksutrustning, som t ex Intel, Asanté Technologies, Allied Telesyn och Huawei. SwitchCore-koncernen har idag drygt 70 anställda. Företagets huvudkontor finns i Lund, Sverige. Dessutom finns kontor i Stockholm, San Jose och Boston, USA, samt i Singapore i Asien. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (Attract 40) under symbolen SCOR. För ytterligare information om SwitchCore besök http://www.switchcore.com/