Intel Security

Intel Security Innovation Alliance växer med Check Point, HP Enterprise Aruba och Huawei

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2016 09:33 CET

4 november 2016 – Intel Security Innovation Alliance, ett omfattande samarbete mellan aktörer i säkerhetsbranschen kring ett integrerat och öppet säkerhetssystem, har utökats med nya medlemmar. 

Alliansen, som först grundades 2015, har som syfte att göra det möjligt för företag och organisationer att få produkter och mjukvara från olika säkerhetsleverantörer att fungera tillsammans i en sammankopplad arkitektur kallad McAfee Data Exchange Layer (DXL). 

McAfee DXL skapar en standardiserad miljö för integration och kommunikation mellan produkter oberoende av produkternas underliggande proprietära arkitektur. Det gör det möjligt för kunder att analysera säkerhetsdata mer effektivt och vidta åtgärder snabbare och baserat på bättre kunskap.

”Med dagens snabbrörliga hotbild innebär säkerhetsprodukter som inte kan interagera med varandra inte bara ökad kostnad utan även ökad risk. Genom att samla marknadsledande leverantörer skapar Intel Security Innovation Alliance ett unifierat ekosystem för säkerhet som möjliggör snabb utrullning, enkel hantering och bästa möjliga skydd”, säger D.J Long, högste chef för Intel Security Innovation Alliance.

Bland de mest välkända nya medlemmarna i alliansen finns:

Check Point – integrationen mellan McAfee DXL, McAfee Threat Intelligence Exchange (TIE) och Check Points ledande brandväggsprodukter möjliggör delning av hotinformation och optimering av arbetsflöden. Realtidskommunikation mellan produkterna låter verksamheter skala och automatisera sin säkerhetsmiljö och därigenom spara tid och resurser.

HP Enterprise Aruba – Intel Security-produkterna McAfee ePolicy Orchestrator (ePO) och McAfee Enterprise Security Manager (ESM) integrerar nu med HPE Arubas nätverkssäkerhetslösning ClearPass. Integrationen täcker två centrala fokusområden för avancerad IT-säkerhet; delning av hotinformation samt automatisering av upptäckt och motåtgärder.

Huawei – Tillsammans med Intel Security kommer Huawei att leverera indikationer kring intrång till McAfee DXL och McAfee TIE vilket ger nya möjligheter till dynamisk beteendeanalys och informationsdelning.

Över 110 leverantörer verksamma i säkerhetsbranschen har under det gångna året anslutit till Intel Security Innovation Alliance. En komplett lista av partners och kompatibla produkter hittas här.

En central del av alliansens arbete är utökade möjligheter att analysera användarbeteende (User Behavior Analytics, UBA). Säkerhetsansvariga kan nu dra nytta av en ny våg av UBA-produkter för att snabba upp upptäckten och bekämpningen av attacker, och kartlägga avvikelser i realtid. UBA automatiserar spårningen av attacker och riskbeteenden inom en verksamhet och kan dramatiskt förenkla och korta tiden för att undersöka och hantera incidenter. Bland leverantörerna av UBA-lösningar som är kompatibla med McAfee ESM finns CyberArk, Exabeam, Fortscale, Gurucul, Interset, Niara och Securonix

Om Intel Security
McAfee är nu en del av Intel Security. Med Security Connected-strategin, en innovativ syn på hårdvaruförbättrad säkerhet, och det unika informationsverktyget Global Threat Intelligence, är Intel Security främsta fokus att utveckla proaktiva och beprövade säkerhetslösningar och tjänster som skyddar system, nätverk och mobila enheter för såväl företag som privatpersoner. Intel Security kombinerar erfarenhet och expertis från McAfee med innovation och beprövad datorkraft från Intel, för att göra säkerhet till en självklar ingrediens i varje arkitektur och på varje datorplattform. Intel Securitys övergripande uppdrag är att ge alla tryggheten i att leva och arbeta på ett säkert sätt i en digital omvärld. www.intelsecurity.com