Intellecta AB

Intellecta Bokslutskommuniké, 1 september 2004 - 31 Augusti 2005

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 13:09 CEST

– Rörelsens intäkter ökade med 19 procent och uppgick till 412,6 (346,3) MSEK
– Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster ökade
till 10,9 (5,6) MSEK, inklusive jämförelsestörande poster -3,4 (8,5) MSEK
– Resultatet efter finansnetto exklusive jämförelsestörande poster uppgick till
5,0 (-0,6) MSEK, inklusive jämförelsestörande poster -9,4 (2,3) MSEK
– Resultat efter skatt -7,3 (2,8) MSEK
- Resultat per aktie -1,75 (0,70) SEK

För ytterligare information kontakta:
Per Granath, Vd och koncernchef, 08-506 286 86, 070-637 40 18, per.granath@intellecta.se
Johan Andersson, IR-ansvarig, 08-506 286 74, 070-105 48 77, johan.andersson@intellecta.se


Intellectas affärsidé är att stärka kundens varumärke, relationer och affärer genom att effektivt integrera kommunikation och publicering. Verksamheten bedrivs inom tre affärsområden: Communication (byråtjänster), InfoLog (informationslogistik) och Operations (funktionsåtaganden). Vi är cirka 400 medarbetare på nio orter i Sverige och Danmark.