Intellecta AB

Intellecta bokslutskommuniké: Koncernchefens kommentar

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 10:05 CET

- Rörelsens intäkter uppgick till 527,9 (375,9 12 mån) MSEK
– Rörelseresultat 16,3 (0 12 mån) MSEK
– Resultatet efter finansnetto 14,6 (-1,3 12 mån)
– Resultat efter skatt 54,0 (-1,0 12 mån) MSEK
– Resultat per aktie 12,90 (-0,25 12 mån) SEK varav resultat från avyttrade verksamheter 10,00 (-0,60 12 mån) SEK
– Starkt kassaflöde från den löpande verksamheten 90,1 (3,6 12 mån) MSEK varav 76,2 (-0,5 12 mån) MSEK från avyttrad verksamhet.
– Föreslagen utdelning: 6,50 (-) SEK per aktie vilket motsvarar 27,4 (-) MSEK
– Richard Ohlson, ny koncernchef för Intellecta AB sedan 1 april 2006
– Renodling av koncernens verksamhet mot kommunikation och publicering
– Affärsområdet Communication får ny chef, satsar på nya kompetenser och expansion i Norden
– Båda affärsområdena visar tillväxt genom ökade volymer och bredare kunduppdrag

Koncernchefens kommentar:

"Vi har lagt ett bra år bakom oss och ser framöver en ökad efterfrågan inom våra kompetensområden. Det fortsatta arbetet med att tydliggöra och utveckla de två affärsområdenas, Communications och InfoLogs, respektive erbjudande har givit en positiv effekt på försäljningen till såväl befintliga som nya kunder. Allt fler av våra kunder väljer att köpa fler tjänster av oss, närmare 60 procent av våra största uppdragsgivare är idag ”breda” kunder hos oss”, säger Richard Ohlson, koncernchef för Intellecta AB.

”För affärsområdet Communication, koncernens konsultverksamhet, har under året tillsatts en ny affärsområdeschef, Peter Bysted. Han har fått i uppdrag att driva affärsområdets nordiska expansion, som ska ske genom såväl organisk tillväxt som förvärv.

Den 1 oktober 2006 förvärvades Rewir AB, en ledande konsultbyrå inom strategi och varumärkesrådgivning. Rewir utsågs till Årets Varumärkesbyrå 2006 i Dagens Industris stora kundundersökning ”Årets Byrå” och vann även specialutmärkelsen Årets Strateg. Redan efter knappa fyra månader syns positiva effekter av förvärvet, genom nya och utökade uppdrag mot såväl befintliga som nya kunder.

Under året har dessutom strategiska rekryteringar genomförts inom kompetensområdet Public Relations och Public Affairs, i syfte att ytterligare stärka tjänsteportföljen.
Inom affärsområdet InfoLog har under året arbetet med att funktionsorientera verksamheten fortsatt. Den affärsområdesgemensamma försäljnings- och marknadsorganisationen, indelad i tre regioner, är nu på plats. Affärsområdets gemensamma erbjudande, bestående av kompetensområdena Skapa, Publicera, Lager & Distribution samt Systemstöd, erbjuds idag av alla säljare till såväl befintliga som nya kunder.

Under året har fortsatta investeringar i systemlösningen IntellectaCore skett. Systemlösningens primära uppgift är att understödja de integrerade kunderbjudandena. För 60 procent av affärsområdets största kunder hade InfoLog under 2006 ”breda” åtaganden, som nästan undantagslöst stöds av någon form av systemlösning. Marknaden har visat ett mycket stort intresse för såväl effektiviseringen som de nya publiceringsmöjligheter som dessa lösningar skapar.

Under 2006 avyttrades Bröderna Ljungbergs Tryckeri AB i Södertälje och en fastighet i Solna. Intäkterna från dessa försäljningar innebär att koncernen nu har väsentligt större möjligheter att göra kompletterande förvärv inom båda affärsområdena. Med en stark kassa, utökad produkt- och tjänstebredd, samt en motiverad organisation känner vi oss väl positionerade för 2007”, avslutar Richard Ohlson

Intellectas bokslutskommuniké: http://wpy.observer.se/wpyfs/00/00/00/00/00/09/4A/02/wkr0001.pdf


För ytterligare information kontakta:
Richard Ohlson, Vd och koncernchef
08-506 288 60, 070-975 99 11, richard.ohlson@intellecta.se

Intellectas affärsidé är att stärka kundens varumärke, relationer och affärer genom att effektivt integrera kommunikation och publicering. Verksamheten bedrivs inom två affärsområden: Communication (byrå- och konsulttjänster) samt InfoLog (informationslogistik). Vi är cirka 400 medarbetare på nio orter i Sverige och Danmark.