Intellecta AB

Intellecta bokslutskommuniké - sextonmånadersrapport, 1 september 2005-31 december 2006

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 09:04 CET

1 september 2006-31 december 2006, 4 månader

- Rörelsens intäkter 147,7 (126,2) MSEK, en tillväxt på 17 procent

- Ett kraftigt förbättrat rörelseresultat om 10,1 (1,0) MSEK

- Resultat efter skatt inklusive avyttrad verksamhet 18,3 (1,9) MSEK

- Resultat per aktie 4,35 (0,45) SEK.


1 september 2005-31 december 2006, 16 månader

- Rörelsens intäkter uppgick till 527,9 (375,9 12 mån) MSEK

- Rörelseresultat 16,3 (0 12 mån) MSEK

- Resultat efter finansnetto 14,6 (-1,3 12 mån) MSEK

- Resultat efter skatt 54,0 (-1,0 12 mån) MSEK, varav resultat från avyttrade verksamheter 41,9 (-2,6 12 mån ) MSEK

- Resultat per aktie 12,90 (-0,25 12 mån) SEK, varav resultat från avyttrade verksamheter 10,00 (-0,60 12 mån) SEK

- Bästa rörelseresultatet sedan 2000/2001

- Ett starkt kassaflöde från den löpande verksamheten 90,1 (3,6 12 mån) MSEK varav 76,2 (-0,5 12 mån) MSEK från avyttrad verksamhet.

- Intellecta återupptar utdelning och styrelsen föreslår en utdelning om 6,50 (-) SEK per aktie varav 5,25 SEK utgör extra utdelning

- Räkenskapsåret, som avslutats per den 31 december 2006, omfattar ett förlängt räkenskapsår om 16 månader


För ytterligare information kontakta:
Richard Ohlson, Vd och koncernchef
08-506 286 86, 070-637 40 18, richard.ohlson@intellecta.se


Intellectas affärsidé är att stärka kundens varumärke, relationer och affärer genom att effektivt integrera kommunikation och publicering. Verksamheten bedrivs inom två affärsområden: Communication (byrå- och konsulttjänster) samt InfoLog (informationslogistik). Vi är cirka 400 medarbetare på nio orter i Sverige och Danmark.