Intellecta AB

Intellecta Communication rekryterar toppnamn inom PR och Public Affairs

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 09:24 CET

Intellecta Communication har rekryterat Sven Ljungberg, tidigare director på Hill & Knowlton AB, som ny senior rådgivare inom PR, public affairs och Corporate Communications. Svens huvuduppgift är att tillmötesgå den allt ökade efterfrågan på PR-tjänster bland Intellecta Communications kunder samt att utveckla Intellectas erbjudande inom Public Affairs.

Sven har över 20 års erfarenhet av affärskommunikation i olika former och har tidigare varit politiskt sakkunnig på finansdepartementet och kanslichef på Stockholms Läns Landsting. Vid sidan av sin roll som senior PR-rådgivare på Hill & Knowlton har han bland annat vidareutvecklat bolagets public affairs-erbjudande kring Almedalsveckan. Hans breda erfarenhet från politisk påverkan och opinionsbildning kommer att stärka Intellecta s profil ytterligare som ledande inom Corporate Relations och strategiska kommunikationstjänster.

– Vi har sett en kraftigt ökad efterfrågan på PR-tjänster bland Intellectas kunder under hösten. Sven är ett mycket välkommet tillskott till vår PR-satsning samtidigt som hans erfarenhet kring public affairs kommer att komma väl tillhands då många av våra kunder befinner sig inom eller gör affärer med offentlig sektor, säger Anders Borg, VD för Intellecta Communication.


För ytterligare information, kontakta:
Martin Ljungström, affärsområdeschef Intellecta AB 08-506 287 28, 0709-75 99 13
Anders Borg, vd Intellecta Communication 08-506 288 64, 070-547 31 34


Intellectas affärsidé är att stärka kundens varumärke, relationer och affärer genom integrerad publicering och effektiv kommunikation. Verksamheten bedrivs inom tre affärsområden: Communication (byråtjänster), InfoLog (informationslogistik) och Operations (funktionsåtaganden). Läs mer på www.intellecta.se